ต.ค. 57
27
การบรรยายการเตรียมความพร้อมรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2557
08:30 น. - 16:30 น.

พ.ย. 57
03
ประชุมจัดทำผลงานทางวิชาการ ปลูกปัญญา 2 ระยะที่ 3
08:30 น. - 16:00 น.

พ.ย. 57
04
ประชุมจัดทำผลงานทางวิชาการ ปลูกปัญญา 2 ระยะที่ 3
08:30 น. - 16:00 น.

พ.ย. 57
05
ประชุมจัดทำผลงานทางวิชาการ ปลูกปัญญา 2 ระยะที่ 3
08:30 น. - 16:00 น.

พ.ย. 57
11
การบรรยาย “เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)
08:30 น. - 16:30 น.

พ.ย. 57
12
การบรรยาย “เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)
08:30 น. - 16:30 น.

 
 
 
 
นายสวัสดิ์ กฤตรัชตนันต์ อดีตอุปนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช มอบเงินเพื่อบำรุงหอสมุดกลาง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ใช้พัฒนาภูมิปัญญาของนักศึกษา โดยเฉพาะการบริการสื่อการเรียนรู้แก่นักศึกษากิจกรรมสถาปนามหาวิทยาลัย ครบรอบปีที่ ๕๗ รับประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2555การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2555
 
ดูเพิ่มเติม
 
Loading...
ดูเพิ่มเติม
 การประกันคุณภาพ การจัดการความรู้ เว็บไซต์เผยแพร่
เว็บไซต์ประกันคุณภาพ
ระบบรายงานการประเมินคุณภาพภายนอก
เว็บไซต์การจัดการความรู้
ฐานข้อมูลอุดมศึกษา
ฐานข้อมูลวัฒนธรรม
ฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชฯ
     
รายงานพิเศษ บริการสืบค้น หน่วยงานอิสระ สโมสร และสหกรณ์
รายงานประจำปี
รายงานการประเมินตนเองระดับมหาวิทยาลัย
บัณฑิตกิตติมาศักดิ์
คลังข้อมูลดิจิตอล สหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จำกัด
เว็บไซต์มหาวิทยาลัยสีเขียว
     
สนับสนุนการเรียนการสอน    
NSTRU Learning    
     
 
 
 
 
 
 
 
ผู้เยี่ยมชมวันนี้ : 202
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด : 1,826,651
เข้าเยี่ยมชมล่าสุดเวลา : 05:07:28
เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. 2554
counter free hit invisible
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
1 ม. 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80280 โทร. 075-392040 แฟ็กซ์. 075-377440

Computer Center of Nakhon Si Thammarat Rajabhat University
Copyright © 2004-2005 All Rights Reserved.