พ.ย. 57
24
อบรมเชิงปฏิบัติการ "การวิจัยสถาบัน สำหรับบุคลากรสายวิชาการเเละสายสนับสนุน"
08:30 น. - 16:30 น.

พ.ย. 57
25
อบรมการจัดทำคู่มือในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน
08:00 น. - 16:30 น.

อบรมเชิงปฏิบัติการ "การวิจัยสถาบัน สำหรับบุคลากรสายวิชาการเเละสายสนับสนุน"
08:30 น. - 16:30 น.

พ.ย. 57
26
อบรมการจัดทำคู่มือในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน
08:00 น. - 16:30 น.

พ.ย. 57
27
อบรมการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและการบริหารงบประมาณโครงการฝึกอบรมและสัมมนาของบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน
8:00 น. - 16:30 น.

พ.ย. 57
28
อบรมการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและการบริหารงบประมาณโครงการฝึกอบรมและสัมมนาของบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน
8:00 น. - 16:30 น.

อบรมเชิงปฏิบัติการ "การวิจัยอย่างง่าย: วิจัยงานสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน"
08:30 น. - 16:30 น.

ธ.ค. 57
02
เทคนิคการเขียนขอรับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ (Thailand Public Service Awards)
08:30 น. - 16:30 น.

 
 
 
 
คณะผู้บริหาร และตัวแทนนักศึกษาร่วมบันทึกเทปถวายพระพรวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2557ประเพณีชักพระ ประจำปี 2557 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ 9-10 ตุลาคม 2557รศ.วิมล ดำศรี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ร่วมพิธีฉลองอายุวัฒนมงคล 80 ปี พระเดชพระคุณพระสิริธรรมราชมุนี เจ้าอาวาสวัดมะนาวหวานรศ.วิมล ดำศรี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ร่วมงานแถลงข่าววันสารทเดือนสิบและกาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช ปี2557
 
ดูเพิ่มเติม
 
Loading...
ดูเพิ่มเติม
 การประกันคุณภาพ การจัดการความรู้ เว็บไซต์เผยแพร่
เว็บไซต์ประกันคุณภาพ
ระบบรายงานการประเมินคุณภาพภายนอก
เว็บไซต์การจัดการความรู้
ฐานข้อมูลอุดมศึกษา
ฐานข้อมูลวัฒนธรรม
ฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชฯ
     
รายงานพิเศษ บริการสืบค้น หน่วยงานอิสระ สโมสร และสหกรณ์
รายงานประจำปี
รายงานการประเมินตนเองระดับมหาวิทยาลัย
บัณฑิตกิตติมาศักดิ์
คลังข้อมูลดิจิตอล สหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จำกัด
เว็บไซต์มหาวิทยาลัยสีเขียว
     
สนับสนุนการเรียนการสอน    
NSTRU Learning    
     
 
 
 
 
 
 
 
ผู้เยี่ยมชมวันนี้ : 1,330
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด : 1,893,667
เข้าเยี่ยมชมล่าสุดเวลา : 14:00:34
เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. 2554
counter free hit invisible
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
1 ม. 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80280 โทร. 075-392040 แฟ็กซ์. 075-377440

Computer Center of Nakhon Si Thammarat Rajabhat University
Copyright © 2004-2005 All Rights Reserved.