กลับไปหน้าแรก ข่าว/ประชาสัมพันธ์

การส่งผลการเรียนนักศึกษาภาคปกติ ภาคพิเศษ(กศ.บป.) และ บศ. ภาคการศึกษาที่ 1/2554

โดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่: 22 กันยายน 2554  
เพื่อให้การดำเนินงานของส่วนงานที่เกี่ยวข้องได้ปฏิบัติงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเพื่อประโยชน์สูงสุดของนักศึกษาสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนขอประสานกำหนดการส่งผลการเรียนภาคการศึกษาที่ 1/2554 ของนักศึกษาภาคปกติ ภาคพิเศษ(กศ.บป.) และ บศ. ดังนี้

ภารกิจ

ภาคปกติ

ภาคพิเศษ

บศ.

 ส่งผลการเรียนภาคการศึกษาที่ 1/2554

     

    1. อาจารย์ผู้สอนส่งผลการเรียนผ่านระบบส่งเกรดออนไลน์

5-14 ต.ค.54

9-14 ต.ค.54

9-14 ต.ค.54

    2.ส่งด้วยใบส่งเกรด

     

       2.1 อาจารย์ผู้สอนส่งผลการเรียนที่สำนักงานคณะ

6-13 ต.ค.54

9-13 ต.ค.54

9-13 ต.ค.54

       2.2 สำนักงานคณะส่งผลการเรียนที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

14 ต.ค.54

14 ต.ค.54

14 ต.ค.54

 

รายละเอียดเพิ่มเติม ตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก:  ***1316672278_051849300.pdf

คำสำคัญ:
เข้าอ่านทั้งหมด: 1894
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
ข่าวล่าสุด
  ประกาศรายชื่อนักศึกษา เพื่อมารับค่าสินไหมทดแทนจากการเกิดอุบัติเหตุ 08 ต.ค. 2558
  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เรื่อง การผ่อนผันการเข้ารับทหารกองประจำการสำหรับนักศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 07 ต.ค. 2558
  ประกาศ รายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิกู้ยืมเงิน กยศ. รายใหม่ ปีการศึกษา 2558 01 ต.ค. 2558
  ประกาศ รายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิกู้ยืมเงิน กยศ. รายเก่า(ย้ายสถานศึกษา) ปีการศึกษา 2558 01 ต.ค. 2558
  ประกาศ รับคู่มือนักศึกษาภาคปกติ ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ทุกกลุ่มเรียน 26 ก.ย. 2558
  ประกาศ เรื่อง กำหนดการฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช วันที่ 23 - 26 กันยายน 2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 22 ก.ย. 2558

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
1 ม. 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80280 โทร. 075-392040 แฟ็กซ์. 075-377440

Computer Center of Nakhon Si Thammarat Rajabhat University
Copyright © 2004-2005 All Rights Reserved.