กลับไปหน้าแรก ข่าว/ประชาสัมพันธ์

Abstract : wastewater in NSTRU

โดย: ประชาสัมพันธ์ #2   วันที่: 19 พฤศจิกายน 2554  

Abstract

The purpose of this research is to study about physical and chemical properties of wastewater was performed in Nakhon Si Thammarat Rajabhat University ( NSTRU). Test desired by sampling and analyzing of wastewater properties according to APHA (1995). The samples from wastewater were collected every 2 weeks for 4 months from 4 locations namely; playground, gate 1, old library and building 4. The sample were analyzed for pH, suspended solids, settleable  solids, total dissolved solid, BOD, dissolves oxygen, sulfide, total kjeldahl nitrogen and orthophosphate.

 

The test result vary with discharge location and found that wastewater from 4 sampling locations in NSTRU were pH(6.44, 6.70, 6.65 and 6.72), suspended solids (24.75, 30.67, 25.75, and 40.92 mg/I), settleable solids (0.19,0.20,0.12 and 0.26mg/I), total dissolved solid (116.29, 121.29, 87.21, and 181.67 mg/I, BOD(17.64,29.63,7.36 and 110.33 mg/I), dissolved oxygen (4.05, 3.92, 6.19 and 2.32 mg/I) and orthophosphate (0.34,0.28,0.09 and 1.98 mg/I) respectively.

 

Referring from the details above, the wastewater  from 2 sampling locations namely; playground and old library passed the wastewater standard and can be released into public waters. On the other hand, gate 1 and building 4 did not passes the wastewater standard and should be treated the wastewater before draining into natural reservoir.

 

Key words : Analysis, Wastewater, Nakhon Si Thammarat Rajabhat Universityคำสำคัญ:
เข้าอ่านทั้งหมด: 1757
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
ข่าวล่าสุด
  เปิดระบบประเมินการสอนออนไลน์ประจำปีการศึกษา 1/2557 24 ก.ย. 2557
  ขอเชิญประชุม พนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผ่นดิน) พนักงานมหาวิทยาลัยตามสัญญา (งบประมาณรายได้) 12 มี.ค. 2556
  รายงานผลการศึกษาระดับปริญญาเอก ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2555 05 พ.ย. 2555
  ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม พบนักเขียนโรมานซ์ ณารา และซ่อนกลิ่น 10 ก.ค. 2555
  ตารางกำหนดการ การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงาน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔ 21 มิ.ย. 2555
  ประกาศขยายเวลาการให้บริการห้องอุปรมัย 19 มิ.ย. 2555

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
1 ม. 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80280 โทร. 075-392040 แฟ็กซ์. 075-377440

Computer Center of Nakhon Si Thammarat Rajabhat University
Copyright © 2004-2005 All Rights Reserved.