กลับไปหน้าแรก ข่าว/ประชาสัมพันธ์

แบบประเมินพนักงานราชการ

โดย: สำนักงานอธิการบดี   วันที่: 29 กุมภาพันธ์ 2555  

แบบประเมินพนักงานราชการอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก:  ***1330486425_075800100.pdf

คำสำคัญ:
เข้าอ่านทั้งหมด: 1641
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
ข่าวล่าสุด
  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เรื่องหลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ พ.ศ. 2557 01 ต.ค. 2557 
  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เรื่องหลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ พ.ศ. 2557 01 ต.ค. 2557 
  รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นอาจารย์ประจำสัญญาจ้าง สาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษาเพื่อการท่องเที่ยว สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา 30 ก.ย. 2557 
  ผลการสอบแข่งขันอาจารย์ประจำสัญญาจ้าง สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา 26 ก.ย. 2557 
  รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นอาจารย์ประจำสัญญาจ้าง สาขาวิชาการจัดการ สังกัดคณะวิทยาการจัดการ จำนวน 2 อัตรา 20 ก.ย. 2557 
  รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นอาจารย์ประจำสัญญาจ้าง สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สังกัดคณะวิทยาการจัดการ จำนวน 1 อัตรา 17 ก.ย. 2557 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
1 ม. 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80280 โทร. 075-392040 แฟ็กซ์. 075-377440

Computer Center of Nakhon Si Thammarat Rajabhat University
Copyright © 2004-2005 All Rights Reserved.