กลับไปหน้าแรก ข่าว/ประชาสัมพันธ์

แบบประเมินพนักงานราชการ

โดย: สำนักงานอธิการบดี   วันที่: 29 กุมภาพันธ์ 2555  

แบบประเมินพนักงานราชการอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก:  ***1330486425_075800100.pdf

คำสำคัญ:
เข้าอ่านทั้งหมด: 1677
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
ข่าวล่าสุด
  รายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัดกองพัฒนานักศึกษา จำนวน 1 อัตรา 19 ธ.ค. 2557
  ผลการสอบแข่งขันอาจารย์ประจำสัญญาจ้าง สังกัดคณะวิทยาการจัดการ จำนวน 2 อัตรา 19 ธ.ค. 2557
  รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ครั้งที่ 4 (เพิ่มเติม) 18 ธ.ค. 2557
  รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นอาจารย์ประจำสัญญาจ้าง สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม สังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวน 1 อัตรา 16 ธ.ค. 2557
  ผลการสอบแข่งขันอาจารย์ประจำสัญญาจ้าง สาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษาเพื่อการท่องเที่ยว สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา 16 ธ.ค. 2557
  ผลการสอบแข่งขันลูกจ้างชั่วคราว สังกัดกองกลาง สำนักงานอธิการบดี จำนวน 2 อัตรา 12 ธ.ค. 2557

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
1 ม. 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80280 โทร. 075-392040 แฟ็กซ์. 075-377440

Computer Center of Nakhon Si Thammarat Rajabhat University
Copyright © 2004-2005 All Rights Reserved.