:: โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

โครงสร้างการบริหาร
ผู้บริหารงาน

Warning: file_get_contents(http://www.nstru.ac.th/nstru2009/previewStructAdmin.php?st_id=18) [function.file-get-contents]: failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in D:\www\portal\data_resource\RESOURCE\686\2553\satit\index.php on line 44

ปรับปรุงล่าสุด ณ วันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2554