:: Nakhon Si Thammarat Rajabhat University ::    นักศึกษา       บุคลากร       ผู้เยี่ยมชม       ศิษย์เก่า       สื่อมวลชน    

     เมนูหลัก
ตรวจสอบผลการเรียน

รหัส นศ.

รหัสผ่าน

ลิงค์ด่วนผู้เยี่ยมชมวันนี้ : 12
เข้าชมล่าสุดเวลา : 12:53:00
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด : 1,673,894

   หน้าแรก นักศึกษา
   ข้อควรรู้สำหรับนักศึกษา     

 กฏระเบียบการเข้าใช้หอพักนักศึกษา  

 ความรู้เกี่ยวกับกองทุนเงินให้กู้ยืม กรอ 

 แนวทางการปฏิบัติงานกองทุนอย่างถูกต้อง 

 ข้อความรู้เกี่ยวกับทุนการศึกษา 


   การศึกษาในมหาวิทยาลัย     

 แนะแนวการศึกษา 

 ทุนการศึกษา 

 ระเบียบการสอบ 

 หอพักนักศึกษา 

 โครงสร้างหลักสูตร 

 คณะ/สาขา/หลักสูตร 


   บริการและสวัสดิการต่าง ๆ สำหรับนักศึกษา     

 บริการ e-Mail 

 บริการเครือข่ายไร้สาย 

 e-learning 

 บริการหอพักนักศึกษา / แผนผังหอพักนักศึกษา 

 กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 

 ศูนย์สุขภาพนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 


   หน่วยงานบริการสารสนเทศ     

 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

      หอสมุดกลาง 

 สถาบันวิจัยและพัฒนา 

 สำนักงานอธิการบดี 

      กองพัฒนานักศึกษา 


   สิ่งอำนวยความสะดวก     

 โรงอาหารกลาง 

 สนามกีฬา/สนามฟุตบอล 

 สถานพยาบาล 

 ศูนย์หนังสือ 

 ที่ทำการไปรษณีย์ 

 ธนาคาร 

 บ้านพัก-แฟลต 

 สหกรณ์ร้านค้า 

 ข้อมูลหอพักภายใน 

 ร้านค้า 

 โรงยิม 

 อาคารเคียงคีรี สถานที่พักในมหาวิทยาลัย 

 ศูนย์อาหารและบริการ 


   บริการอื่น ๆ     

 องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัย 

 สโมสรนักศึกษาคณะต่าง ๆ 

 ชมรมนักศึกษา 

 พรรคนักศึกษา จำนวนผู้เข้าชม: 198919