นักศึกษาเงินกู้ที่มีรายชื่อต่อไปนี้ ติดต่อกองพัฒนานักศึกษาด่วนที่สุด

นักศึกษาเงินกู้ที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้(ผู้กู้รายเก่า) และนักศึกษาที่ได้รับการพิจารณาทุกคน ที่ยังไม่ได้ดำเนินการส่งสัญญา และลงนามใบลงทะเบียนฯ ให้นักศึกษาดังกล่าวดำเนินการ ให้แล้วเสร็จ หรือติดต่อฝ่ายกองทุน กองพัฒนานักศึกษา ได้ตั้งแต่วันนี้ - 15 สิงหาคม 2552 (เนื่องจากขณะนี้ระบบเปิดให้ดำเนินการในรอบนี้รอบเดียวเท่านั้น)อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก:  ***1250133755_018343900.xls

ข่าวจาก: กองพัฒนานักศึกษา
วันที่: 13 ส.ค. 2552
เข้าอ่านทั้งหมด: 1672
[ ปิดหน้าต่างนี้ ]