ประกาศ ห้องสอบและเลขที่นั่งสอบ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2556 และห้องสอบ Exit Exam

นักศึกษาสามารถตรวจสอบตารางสอบ ห้องสอบและเลขที่นั่งสอบ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2556 และห้องสอบ Exit Exam ของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ 4

สามารถตรวจสอบได้จากลิงค์ : http://regis.nstru.ac.th/regis_web2009/service/exam/ข่าวจาก: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
วันที่: 05 ก.ย. 2556
เข้าอ่านทั้งหมด: 2500
[ ปิดหน้าต่างนี้ ]