มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มรภ. นศ. จัดการเสวนา การเปิดหลักสูตรการผลิตครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ฤาการผลิตครูจะย้อนคืนสู่อดีต
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จัดการเสวนา การเปิดหลักสูตรการผลิตครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏ “ฤาการผลิตครูจะย้อนคืนสู่อดีต” ในวันพุธที่ 9 มกราคม 2562 เวลา 13.00 -16.00 น. ณ ห้องประชุมนิลพยัคฆ์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การเปิดหลักสูตรการผลิตครูมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชมีประสิทธิภาพ สามารถผลิตครูที่ได้มาตรฐานวิชาชีพและจิตวิญญาณความเป็นครู และสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น โดย ผศ. ดร.ฆนัท ธาตุทอง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดการเสวนา และได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ คุณชินวรณ์ บุญยเกียรติ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, ผศ. ดร.ณรงค์ พุทธชีวิน อดีตอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏ สุราษฎร์ธานี และ ดร.เจียร ทองนุ่น ศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมเสวนาในครั้งนี้ และมี ดร.นพรัตน์ ชัยเรือง เป็นผู้ดำเนินรายการเสวนาในครั้งนี้


คำสำคัญ


ข่าวที่เกี่ยวข้อง


นักศึกษา

อาจารย์/บุคลากร

บทความวิชาการ / งานวิจัย / สืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ


https://www.nstru.ac.th//resources/content/4/2016-06-20-11-22-390.62449100%201466396559logo_nstru.png 1 ม. 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80280 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (Nakhon Si Thammarat Rajabhat University) เป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2500 ตั้งอยู่ที่ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช Nakhon Si Thammarat Rajabhat University 075-392040 www@nstru.ac.th