มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

กิจกรรมเตรียมฝึกสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 4 การใช้โปรแกรม Microsoft Excel ครั้งที่ 2
วันพุธที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2562 วันพุธที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมเตรียมฝึกสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 4 ในเรื่องการใช้โปรแกรม Microsoft Excel ครั้งที่ 2 โดยได้รับเกียรติจาก คุณสรรพโชค สิงหสุวรรณ เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่นักศึกษาในเรื่องดังกล่าว กิจกรรมเตรียมฝึกสหกิจศึกษาเป็นโครงการดี ๆ ที่คณะฯ ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาคุณภาพนักศึกษาให้มีความพร้อมสำหรับการออกไปฝึกประสบการณ์ และเสริมสร้างความมั่นใจให้นักศึกษาสามารถออกไปฝึกประสบการณ์สหกิจศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งมีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวจำนวน 80 คน ณ ห้อง 1938 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ


คำสำคัญ


ข่าวที่เกี่ยวข้อง


นักศึกษา

อาจารย์/บุคลากร

บทความวิชาการ / งานวิจัย / สืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ


https://www.nstru.ac.th//resources/content/4/2016-06-20-11-22-390.62449100%201466396559logo_nstru.png 1 ม. 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80280 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (Nakhon Si Thammarat Rajabhat University) เป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2500 ตั้งอยู่ที่ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช Nakhon Si Thammarat Rajabhat University 075-392040 www@nstru.ac.th