มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

อธิการบดี มรภ.นศ. กล่าวขอบคุณ กำลังพลจากกองพันทหารช่างที่ 401 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานสนองงานโครงการพระราชดำริ พื้นที่แหล่งเรียนรู้ ม.ราชภัฏนครศรีธรรมราช ชุมชนป่ายาง
วันนี้ (22 เมษายน 2563) ผศ.ดร.ฆนัท ธาตุทอง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช กล่าวขอบคุณและมอบของที่ระลึก กำลังพลจากกองพันทหารช่างที่ 401 กองทัพภาคที่ 4 นำโดยพันตรีวิโรจน์ พรหมเมือง นายช่างก่อสร้าง พลพัฒนาที่ 4 ช่วยราชการหมู่ยุทธการกองพันทหารช่างที่ 401 หัวหน้าชุดปฏิบัติงานโครงการพัฒนาพื้นที่แหล่งปฏิบัติการณ์ เรียนรู้ สืบสานศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น โคก หนอง นา โมเดล โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานสนองงานโครงการพระราชดำริ พื้นที่แหล่งเรียนรู้มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ชุมชนป่ายาง ต.ท่างิ้ว อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช ซึ่งกำกับดูแลโดยศูนย์สืบสานงานพระราชดำริและการพัฒนาท้องถิ่น โดยใช้เวลาในการปฏิบัติงานกว่า 45 วัน ในการดังกล่าวมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดำรงศ์พันธ์ ใจห้าววีระพงศ์ ผู้ช่วยอธิการบดี ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ สืบสานงานพระราชดำริและการพัฒนาท้องถิ่น และคณะกรรมการโครงการฯ เข้าร่วมแสดง ความขอบคุณและร่วมส่งกำลังพลกลับหน่วยสังกัด โดยสวัสดิภาพ


คำสำคัญ


ข่าวที่เกี่ยวข้อง


นักศึกษา

อาจารย์/บุคลากร

บทความวิชาการ / งานวิจัย / สืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ


https://www.nstru.ac.th//resources/content/4/2016-06-20-11-22-390.62449100%201466396559logo_nstru.png 1 ม. 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80280 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (Nakhon Si Thammarat Rajabhat University) เป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2500 ตั้งอยู่ที่ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช Nakhon Si Thammarat Rajabhat University 075-392040 www@nstru.ac.th