การประชุมวิชาการระดับชาติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 4
“วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน”

โรงแรมและที่พัก
โรงแรมทวินโลตัส
ที่ตั้ง97/8 พัฒนาการ ถ. คูขวาง อ. เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
เว็บไซต์http://www.twinlotushotel.net
หมายเลขโทรศัพท์075-323777
การเดินทางดูเส้นทางการเดินทาง
โรงแรมเมืองลิกอร์
ที่ตั้ง1488 ถ.ศรีปราชญ์ จ.นครศรีธรรมราช 80000
เว็บไซต์http://www.ligorcityhotel.com/
หมายเลขโทรศัพท์075-313050
การเดินทางดูเส้นทางการเดินทาง
โรงแรมแกรนด์ปาร์ค
ที่ตั้ง1204/79 ถ.ปากนคร ตำบลคลัง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000
เว็บไซต์http://www.grandparknakhon.com
หมายเลขโทรศัพท์075-317668
การเดินทางดูเส้นทางการเดินทาง
โรงแรมทักษิณ
ที่ตั้ง1584/23 ถ.ศรีปราชญ์ อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000
เว็บไซต์http://www.thaksinhotel.com
หมายเลขโทรศัพท์075-342794
การเดินทางดูเส้นทางการเดินทาง
โรงแรมสิริธานี
ที่ตั้ง27/2 ถ.พัฒนาการคูขวาง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000
เว็บไซต์
หมายเลขโทรศัพท์075-325277-8
ราคา590 - 1,000 บาท
การเดินทางดูเส้นทางการเดินทาง
@24บูติค โฮเต็ล
ที่ตั้ง19/25 ซอย24/1 ถ.พัฒนาการคูขวาง ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
เว็บไซต์
หมายเลขโทรศัพท์075-340910-11
ราคา800 บาท
การเดินทางดูเส้นทางการเดินทาง
โรงแรมเกียรตินคร
ที่ตั้ง29/2 ถนนพัฒนาการคูขวาง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
เว็บไซต์http://www.kiatnakhonhotel.com/
หมายเลขโทรศัพท์075-358477, 075-358488
ราคา380-800 บาท
การเดินทางดูเส้นทางการเดินทาง
โรงแรมช่อลดา
ที่ตั้ง194 สะพานยาว ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 80000
เว็บไซต์http://www.chawladahotel.com/
หมายเลขโทรศัพท์075-466178
ราคา750 บาท
การเดินทางดูเส้นทางการเดินทาง
โรงแรมเอ็มดี แกรนด์
ที่ตั้ง102/3-8 ซอย17 ถ.พัฒนาการคูขวาง ต.ท่าวัง อ.เมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
เว็บไซต์http://mdhotel.co.th/
หมายเลขโทรศัพท์075-342280
ราคาราคาเริ่มต้น 879 บาท
การเดินทางดูเส้นทางการเดินทาง