มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ร่วมกับ สถาบันวิจัยและพัฒนา ม.ราชภัฏนครฯ จัดอบรมหลักสูตร “หลักจริยธรรมและการปกป้องผู้รับการวิจัย”
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช) ร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จัดอบรมจริยธรรมวิจัยในมนุษย์ หลักสูตร “หลักจริยธรรมและการปกป้องผู้รับการวิจัย” ระหว่างวันที่ 19 - 20 ธันวาคม 2561 โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ได้แก่ ผศ.ดร.สุภาภรณ์ สุดหนองบัว  รศ.ดร.นิมิตร มรกต  และ ผศ.ดร.วนาวัลย์ ดาตี้ การอบรมจัดขึ้น ณ ห้องประชุมภักดีดำรงค์ฤทธิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช โดยในวันที่ 19 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. ผศ.ดร.ฆนัท ธาตุทอง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เป็นประธานในการเปิดการอบรม คำสำคัญ

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติสถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชหลักจริยธรรมและการปกป้องผู้รับการวิจัย


ข่าวที่เกี่ยวข้อง


นักศึกษา

อาจารย์/บุคลากร

บทความวิชาการ / งานวิจัย / สืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ


https://www.nstru.ac.th//resources/content/4/2016-06-20-11-22-390.62449100%201466396559logo_nstru.png 1 ม. 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80280 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (Nakhon Si Thammarat Rajabhat University) เป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2500 ตั้งอยู่ที่ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช Nakhon Si Thammarat Rajabhat University 075-392040 www@nstru.ac.th