มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

หน้าแรก

 • อบรมทักษะการเขียนบทความวิชาการ บทความวิจัย สำหรับการตีพิมพ์วารสารระดับชาติและนานาชาติ และยื่นเสนอเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ
 • ประกาศคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
 • ศูนย์ภาษา เปิดสอบ TOEIC
 • เรียนภาษาญี่ปุ่นผ่านการพับกระดาษโอริกามิ
 • ทำไมต้อง B1 ?
 • ปฏิทินการอบรมทักษะภาษาอังกฤษ ศูนย์ภาษา ประจำปีงบประมาณ 2562
 • ปฏิทินการจัดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ ประจำปี 2562
 • NSTRU Portal
 • อัตลักษณ์มหาวิทยาลัย
 • เอกลักษณ์มหาวิทยาลัย
 • การสืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการทำผลงานทางวิชาการ

news-text ประกาศประกวดราคา


https://www.nstru.ac.th//resources/content/4/2016-06-20-11-22-390.62449100%201466396559logo_nstru.png 1 ม. 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80280 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (Nakhon Si Thammarat Rajabhat University) เป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2500 ตั้งอยู่ที่ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช Nakhon Si Thammarat Rajabhat University 075-392040