มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

หน้าแรก

 • เปิดรับสมัครนักศึกษาภาคพิเศษ (กศ.บป.)
 • ลงทะเบียนราชภัฏจิตอาสา 2562
 • ครุศาสตร์วิชาการ 2562
 • กิจกรรมประกวดผลิตสื่อคลิปวิดีโอและอินโฟกราฟิก “DIGIFAM AWARDS”
 • ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ Data Science With Python
 • อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาความรู้และทักษะทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ด้วยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • การแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ ศูนย์ภาษา 2562
 • ประชาสัมพันธ์การทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษระบบออนไลน์ ครั้งที่ 10
 • ศูนย์ภาษาเปิดสอบ CU-TEP
 • ทำไมต้อง B1 ?
 • ปฏิทินการอบรมทักษะภาษาอังกฤษ ศูนย์ภาษา ประจำปีงบประมาณ 2562
 • ปฏิทินการจัดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ ประจำปี 2562
 • อัตลักษณ์มหาวิทยาลัย
 • เอกลักษณ์มหาวิทยาลัย
 • รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

news-text ประกาศประกวดราคา


นักศึกษา

อาจารย์/บุคลากร

บทความวิชาการ / งานวิจัย / สืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ


https://www.nstru.ac.th//resources/content/4/2016-06-20-11-22-390.62449100%201466396559logo_nstru.png 1 ม. 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80280 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (Nakhon Si Thammarat Rajabhat University) เป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2500 ตั้งอยู่ที่ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช Nakhon Si Thammarat Rajabhat University 075-392040 www@nstru.ac.th