มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

หน้าแรก

 • การเงินยุค Digital
 • ศูนย์ภาษาเปิดรับสมัครสอบ TOEIC
 • The 2nd ICRU International Conference on
 • ปฏิทินการจัดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษด้วยข้อสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ ประจำปี 2563
 • รับ ปโท เอก 63
 • ประกาศผลการทดสอบวัดระดับความสามารถภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐาน CEFR ของนักศึกษารหัส 59 (กลุ่มตกค้าง) และตารางอบรมของนักศึกษาที่มีผลการทดสอบไม่ผ่าน
 • การประชุมวิชาการระดับชาติ “ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา” ครั้งที่ 7 “เครือข่ายพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำสู่ความยั่งยืน”
 • NIGRC 2019
 • ลงทะเบียนราชภัฏจิตอาสา 2562
 • ปฏิทินการจัดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ ประจำปี 2562
 • อัตลักษณ์มหาวิทยาลัย
 • รับสมัครนักศึกษา รอบ 1-2 2563
news-pic

ข่าวน่าสนใจ


นักศึกษา

อาจารย์/บุคลากร

บทความวิชาการ / งานวิจัย / สืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ


https://www.nstru.ac.th//resources/content/4/2016-06-20-11-22-390.62449100%201466396559logo_nstru.png 1 ม. 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80280 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (Nakhon Si Thammarat Rajabhat University) เป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2500 ตั้งอยู่ที่ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช Nakhon Si Thammarat Rajabhat University 075-392040 www@nstru.ac.th