มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

หน้าแรก

 • การประชุมวิชาการระดับชาติ “ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา” ครั้งที่ 7 “เครือข่ายพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำสู่ความยั่งยืน”
 • ขอความอนุเคราะห์นักศึกษา อาจารย์และบุคลากรร่วมทำแบบประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบสารสนเทศ และการใช้งานเว็บไซต์และระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ปีการศึกษา 1/2562
 • NIGRC 2019
 • สอบวัดระดับความสามารถภาษาอังกฤษ ตามกรอบมาตรฐาน CEFR รอบตกค้าง
 • Update รายชื่อนักศึกษารหัส 59 ที่ต้องเข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
 • The 2nd ICRU International Conference on
 • ศูนย์ภาษาขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม Let's Talk with a Foreigner
 • ลงทะเบียนราชภัฏจิตอาสา 2562
 • ทำไมต้อง B1 ?
 • ปฏิทินการจัดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ ประจำปี 2562
 • อัตลักษณ์มหาวิทยาลัย
 • ศูนย์ภาษาเปิดสอบ CU-TEP
news-pic

ข่าวน่าสนใจ


vidio-text-pic วีดีโอ / ถ่ายทอดสด


นักศึกษา

อาจารย์/บุคลากร

บทความวิชาการ / งานวิจัย / สืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ


https://www.nstru.ac.th//resources/content/4/2016-06-20-11-22-390.62449100%201466396559logo_nstru.png 1 ม. 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80280 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (Nakhon Si Thammarat Rajabhat University) เป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2500 ตั้งอยู่ที่ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช Nakhon Si Thammarat Rajabhat University 075-392040 www@nstru.ac.th