มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

หน้าแรก

 • ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเขียนบทความวิจัยและบทความวิชาการเพื่อเผยแพร่ในวารสาร TCI
 • ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังการแสดงวิสัยทัศน์ ของผู้สมควรดำตำแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 • ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดสื่อภาพเคลื่อนไหว
 • กิจกรรมพบนักเขียนครั้งที่ 5
 • ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วม ฟังการแสดงวิสัยทัศน์ ของผู้ที่สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
 • แสดงความยินดี อาจายร์สุชาดา
 • แสดงความยินดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 • การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 4
 • ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดสื่อภาพเคลื่อนไหว
 • อบรมเทคโน
 • ขอแสดงความยินดี นักศึกษาชนะการประกวดเพลงบอกเยาวชนรางวัลโล่พระราชทาน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี ครั้งที่ 16
 • พิชิตภาษาอังกฤษ Exit Exam หลักสูตร 9 ชั่วโมง
 • รอมแพง
 • ศูนย์ภาษาเปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปอบรมภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมสอบ TOEIC หลักสูตร 40 ชั่วโมง
 • การแข่งขันกีฬา - กรีฑา ประเพณีระหว่างคณะ
 • China Education Association for International Exchange (CEAIE)
 • ลิงค์ส่งข่าวประชาสัมพันธ์
 • เปิดอบรมพัฒนาตนเองด้านคอมพิวเตอร์ สำหรับบุคคลทั่วไป
 • ศูนย์ภาษาประกาศ กำหนดการสอบ TOEIC ประจำปีพ.ศ.2561 เมื่อถึงรอบการสอบแต่ละรอบศูนย์ภาษาจะประกาศรับสมัครอีกครั้ง
 • ผศ.ดร.ฆนัท ธาตุทอง ที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

news-text Intranet / ระบบข่าวภายใน


news-text ประกาศประกวดราคา


https://www.nstru.ac.th//resources/content/4/2016-06-20-11-22-390.62449100%201466396559logo_nstru.png 1 ม. 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80280 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (Nakhon Si Thammarat Rajabhat University) เป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2500 ตั้งอยู่ที่ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช Nakhon Si Thammarat Rajabhat University 075-392040