มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มรภ.นศ. จัดประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 8/2565
       วันนี้ (25 พฤศจิกายน 2565) เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมท่อแก้ว สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชจัดประชุมสภาวิชาการ  ครั้งที่ 8/2565 ซึ่งการประชุมนี้มีทั้งการประชุมผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (Vide. Conference System) โดยมี ดร.สมปอง รักษาธรรม  รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธาน  มีระเบียบวาระเรื่องพิจารณาให้ความเห็นชอบจัดจ้างอาจารย์พิเศษรายชั่วโมง (มากกว่าร้อยละ 50) ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2566 การพิจารณาให้ความเห็นชอบแก้ไขปรับปรุงหลักสูตร (สมอ.08) และการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร ประจำปี 2566


คำสำคัญ


ข่าวที่เกี่ยวข้องคุยกับเรา
https://www.nstru.ac.th//resources/content/4/2016-06-20-11-22-390.62449100%201466396559logo_nstru.png 1 ม. 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80280 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (Nakhon Si Thammarat Rajabhat University) เป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2500 ตั้งอยู่ที่ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช Nakhon Si Thammarat Rajabhat University 075-392040 www@nstru.ac.th