มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

การจัดซื้อจัดจ้างประกาศเปิดเผยราคากลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงและต่อเติมอาคารพรหมโยธี ชั้น1 ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 รายการ23 พ.ค. 2024
ยกเลิก ประกาศประกวดราคาโครงการจัดซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องประชุมท่อแก้ว23 พ.ค. 2024
(ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงและต่อเติมอาคารพรหมโยธี ชั้น 1 ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 รายการ23 พ.ค. 2024
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างก่อสร้างทางระบายน้ำประตู 1 ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 รายการ15 พ.ค. 2024
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อลิฟต์โดยสาร อาคารเรียนอเนกประสงค์และปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 1 เครื่อง15 พ.ค. 2024
ยกเลิก ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เรื่องยกเลิกประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 ชุด13 พ.ค. 2024
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างปรับปรุงอาคาร 1 ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 รายการ09 พ.ค. 2024
ประกาศประกวดราคา โครงการจัดซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องประชุมท่อแก้ว จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)09 พ.ค. 2024
ประกาศประกวดราคา โครงการจัดซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องประชุมท่อแก้ว จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)07 พ.ค. 2024
ประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ E.6/2567 (ครั้งที่ 2) โครงการจัดซื้อลิฟต์โดยสาร อาคารเรียนอเนกประสงค์และปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 1 เครื่อง01 พ.ค. 2024
ประกาศประกวดราคาโครงการจ้างปรับปรุงอาคาร 1 ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 รายการ30 เม.ย. 2024
(ร่าง) ประกาศประกวดราคาโครงการจัดซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องประชุมท่อแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จำนวน 1 ชุด30 เม.ย. 2024

การจัดซื้อจัดจ้างประกาศเปิดเผยราคากลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงและต่อเติมอาคารพรหมโยธี ชั้น1 ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 รายการ23 พ.ค. 2024
ยกเลิก ประกาศประกวดราคาโครงการจัดซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องประชุมท่อแก้ว23 พ.ค. 2024
(ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงและต่อเติมอาคารพรหมโยธี ชั้น 1 ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 รายการ23 พ.ค. 2024
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างก่อสร้างทางระบายน้ำประตู 1 ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 รายการ15 พ.ค. 2024
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อลิฟต์โดยสาร อาคารเรียนอเนกประสงค์และปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 1 เครื่อง15 พ.ค. 2024
ยกเลิก ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เรื่องยกเลิกประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 ชุด13 พ.ค. 2024
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างปรับปรุงอาคาร 1 ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 รายการ09 พ.ค. 2024
ประกาศประกวดราคา โครงการจัดซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องประชุมท่อแก้ว จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)09 พ.ค. 2024
ประกาศประกวดราคา โครงการจัดซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องประชุมท่อแก้ว จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)07 พ.ค. 2024
ประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ E.6/2567 (ครั้งที่ 2) โครงการจัดซื้อลิฟต์โดยสาร อาคารเรียนอเนกประสงค์และปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 1 เครื่อง01 พ.ค. 2024
ประกาศประกวดราคาโครงการจ้างปรับปรุงอาคาร 1 ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 รายการ30 เม.ย. 2024
(ร่าง) ประกาศประกวดราคาโครงการจัดซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องประชุมท่อแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จำนวน 1 ชุด30 เม.ย. 2024
https://www.nstru.ac.th//resources/content/4/2016-06-20-11-22-390.62449100%201466396559logo_nstru.png 1 ม. 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80280 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (Nakhon Si Thammarat Rajabhat University) เป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2500 ตั้งอยู่ที่ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช Nakhon Si Thammarat Rajabhat University 075-392040 www@nstru.ac.th