มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256724 เม.ย. 2024
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566 ปีงบประมาณ 256605 เม.ย. 2023
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565-มีนาคม 2565 31 มี.ค. 2022
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565- กุมภาพันธ์ 256528 ก.พ. 2022
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565- มกราคม 2565 31 ม.ค. 2022
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565- ธันวาคม 2564 31 ธ.ค. 2021
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565- พฤศจิกายน 2564 30 พ.ย. 2021
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565- ตุลาคม 2564 31 ต.ค. 2021
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564- กันยายน 256430 ก.ย. 2021
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564- สิงหาคม 2564 31 ส.ค. 2021
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564- กรกฎาคม 256431 ก.ค. 2021
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564- มิถุนายน 2564 30 มิ.ย. 2021

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256724 เม.ย. 2024
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566 ปีงบประมาณ 256605 เม.ย. 2023
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565-มีนาคม 2565 31 มี.ค. 2022
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565- กุมภาพันธ์ 256528 ก.พ. 2022
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565- มกราคม 2565 31 ม.ค. 2022
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565- ธันวาคม 2564 31 ธ.ค. 2021
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565- พฤศจิกายน 2564 30 พ.ย. 2021
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565- ตุลาคม 2564 31 ต.ค. 2021
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564- กันยายน 256430 ก.ย. 2021
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564- สิงหาคม 2564 31 ส.ค. 2021
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564- กรกฎาคม 256431 ก.ค. 2021
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564- มิถุนายน 2564 30 มิ.ย. 2021

คุยกับเรา
https://www.nstru.ac.th//resources/content/4/2016-06-20-11-22-390.62449100%201466396559logo_nstru.png 1 ม. 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80280 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (Nakhon Si Thammarat Rajabhat University) เป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2500 ตั้งอยู่ที่ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช Nakhon Si Thammarat Rajabhat University 075-392040 www@nstru.ac.th