มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564- มิถุนายน 2564 30 มิ.ย. 2021
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564- พฤษภาคม 2564 31 พ.ค. 2021
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564- เมษายน 2564 30 เม.ย. 2021
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564- กันยายน 2564 27 เม.ย. 2021
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564- มีนาคม 256431 มี.ค. 2021
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564- กุมภาพันธ์ 256405 มี.ค. 2021
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564- มกราคม 256405 ก.พ. 2021
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564- ธันวาคม 256308 ม.ค. 2021
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564- พฤศจิกายน 256304 ธ.ค. 2020
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564- ตุลาคม 256306 พ.ย. 2020
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563- รายเดือน03 ก.ค. 2020
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (สิงหาคม 2562-เมษายน 2563)20 มิ.ย. 2020

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564- มิถุนายน 2564 30 มิ.ย. 2021
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564- พฤษภาคม 2564 31 พ.ค. 2021
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564- เมษายน 2564 30 เม.ย. 2021
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564- กันยายน 2564 27 เม.ย. 2021
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564- มีนาคม 256431 มี.ค. 2021
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564- กุมภาพันธ์ 256405 มี.ค. 2021
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564- มกราคม 256405 ก.พ. 2021
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564- ธันวาคม 256308 ม.ค. 2021
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564- พฤศจิกายน 256304 ธ.ค. 2020
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564- ตุลาคม 256306 พ.ย. 2020
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563- รายเดือน03 ก.ค. 2020
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (สิงหาคม 2562-เมษายน 2563)20 มิ.ย. 2020

คุยกับเรา
https://www.nstru.ac.th//resources/content/4/2016-06-20-11-22-390.62449100%201466396559logo_nstru.png 1 ม. 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80280 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (Nakhon Si Thammarat Rajabhat University) เป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2500 ตั้งอยู่ที่ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช Nakhon Si Thammarat Rajabhat University 075-392040 www@nstru.ac.th