มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

ประกาศราคากลางรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ26 ม.ค. 2023
ผลการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นอาจารย์ประจำสัญญาจ้าง ประจำปีการศึกษา 2565 สังกัดคณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ จำนวน 1 อัตรา13 ม.ค. 2023
Nakhon Si Thammarat Rajabhat University Announcement Foreign Teacher Recruitment13 ม.ค. 2023
ประกาศเปิดเผยราคากลางซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการประมวลผลทางด้านปัญญาประดิษฐ์อัจฉริยะเพื่อพัฒนาทักษะอุตสาหกรรมดิจิทัล ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 ชุด13 ม.ค. 2023
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการซื้อชุดทดลองการเปลี่ยนรูปพลังงานพร้อมโปรแกรมการเรียนรู้ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 ชุด09 ม.ค. 2023
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันอาจารย์ประจำสัญญาจ้างประจำปีการศึกาา 256506 ม.ค. 2023
ประกาศเปิดเผยราคากลางชุดครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกลระบบส่งถ่ายพลังงานพร้อมโปรแกรม ตำบลท่่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 ชุด06 ม.ค. 2023
ผลการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่งนิติกร จำนวน 2 อัตรา28 ธ.ค. 2022
ผลการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ จำนวน 9 อัตรา28 ธ.ค. 2022
ประกาศเปิดเผยราคากลางซื้อครุภัณฑ์ชุดเรียนรู้พลังงานสะอาดที่ยั่งยืนตามศาสตร์พระราชาด้วยเทคโนโลยีแผงรับแสงอาทิตย์แบบจานรวมแสง (Parabolic Dish Solar Collertor ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 ชุด27 ธ.ค. 2022
ผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ23 ธ.ค. 2022
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นอาจารย์ประจำสัญญาจ้าง ประจำปีการศึกษา 2565 สังกัดคณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ จำนวน 1 อัตรา22 ธ.ค. 2022

ประกาศราคากลางรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ26 ม.ค. 2023
ผลการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นอาจารย์ประจำสัญญาจ้าง ประจำปีการศึกษา 2565 สังกัดคณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ จำนวน 1 อัตรา13 ม.ค. 2023
Nakhon Si Thammarat Rajabhat University Announcement Foreign Teacher Recruitment13 ม.ค. 2023
ประกาศเปิดเผยราคากลางซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการประมวลผลทางด้านปัญญาประดิษฐ์อัจฉริยะเพื่อพัฒนาทักษะอุตสาหกรรมดิจิทัล ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 ชุด13 ม.ค. 2023
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการซื้อชุดทดลองการเปลี่ยนรูปพลังงานพร้อมโปรแกรมการเรียนรู้ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 ชุด09 ม.ค. 2023
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันอาจารย์ประจำสัญญาจ้างประจำปีการศึกาา 256506 ม.ค. 2023
ประกาศเปิดเผยราคากลางชุดครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกลระบบส่งถ่ายพลังงานพร้อมโปรแกรม ตำบลท่่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 ชุด06 ม.ค. 2023
ผลการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่งนิติกร จำนวน 2 อัตรา28 ธ.ค. 2022
ผลการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ จำนวน 9 อัตรา28 ธ.ค. 2022
ประกาศเปิดเผยราคากลางซื้อครุภัณฑ์ชุดเรียนรู้พลังงานสะอาดที่ยั่งยืนตามศาสตร์พระราชาด้วยเทคโนโลยีแผงรับแสงอาทิตย์แบบจานรวมแสง (Parabolic Dish Solar Collertor ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 ชุด27 ธ.ค. 2022
ผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ23 ธ.ค. 2022
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นอาจารย์ประจำสัญญาจ้าง ประจำปีการศึกษา 2565 สังกัดคณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ จำนวน 1 อัตรา22 ธ.ค. 2022

คุยกับเรา
https://www.nstru.ac.th//resources/content/4/2016-06-20-11-22-390.62449100%201466396559logo_nstru.png 1 ม. 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80280 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (Nakhon Si Thammarat Rajabhat University) เป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2500 ตั้งอยู่ที่ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช Nakhon Si Thammarat Rajabhat University 075-392040 www@nstru.ac.th