มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

การจัดซื้อจัดจ้างประกาศประกวดราคาจัดซื้อสิทธิ์การเข้าใช้งาน Google Workspace for Education ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding05 มิ.ย. 2024
ร่างประกาศประกวดราคาโครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 35 เครื่อง04 มิ.ย. 2024
ประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ E.17/2567 โครงการปรับปรุงและต่อเติมอาคารพรหมโยธี ชั้น 1 ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 รายการ31 พ.ค. 2024
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256730 พ.ค. 2024
(ร่าง) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างทาสีภายนอกอาคาร 9 อาคาร ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 รายการ30 พ.ค. 2024
(ร่าง) ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องเรียนห้องบรรยาย ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 ชุด30 พ.ค. 2024
(ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เรื่องประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการจุลขีววิทยา ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 ชุด30 พ.ค. 2024
(ร่าง) ประกาศประกวดราคาโครงการจัดซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องประชุมเอนกประสงค์ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 ชุด30 พ.ค. 2024
ประกาศประกวดราคาโครงการจัดซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องประชุมท่อแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช30 พ.ค. 2024
ร่างประกาศประกวดราคาโครงการจัดซื้อชุดไมค์ประชุม ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 ชุด30 พ.ค. 2024
เปิดเผยราคากลางโครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 35 เครื่อง29 พ.ค. 2024
เปิดเผยราคากลางโครงการจัดซื้อชุดไมค์ประชุม ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 ชุด28 พ.ค. 2024

การจัดซื้อจัดจ้างประกาศประกวดราคาจัดซื้อสิทธิ์การเข้าใช้งาน Google Workspace for Education ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding05 มิ.ย. 2024
ร่างประกาศประกวดราคาโครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 35 เครื่อง04 มิ.ย. 2024
ประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ E.17/2567 โครงการปรับปรุงและต่อเติมอาคารพรหมโยธี ชั้น 1 ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 รายการ31 พ.ค. 2024
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256730 พ.ค. 2024
(ร่าง) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างทาสีภายนอกอาคาร 9 อาคาร ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 รายการ30 พ.ค. 2024
(ร่าง) ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องเรียนห้องบรรยาย ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 ชุด30 พ.ค. 2024
(ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เรื่องประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการจุลขีววิทยา ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 ชุด30 พ.ค. 2024
(ร่าง) ประกาศประกวดราคาโครงการจัดซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องประชุมเอนกประสงค์ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 ชุด30 พ.ค. 2024
ประกาศประกวดราคาโครงการจัดซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องประชุมท่อแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช30 พ.ค. 2024
ร่างประกาศประกวดราคาโครงการจัดซื้อชุดไมค์ประชุม ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 ชุด30 พ.ค. 2024
เปิดเผยราคากลางโครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 35 เครื่อง29 พ.ค. 2024
เปิดเผยราคากลางโครงการจัดซื้อชุดไมค์ประชุม ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 ชุด28 พ.ค. 2024

คุยกับเรา
https://www.nstru.ac.th//resources/content/4/2016-06-20-11-22-390.62449100%201466396559logo_nstru.png 1 ม. 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80280 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (Nakhon Si Thammarat Rajabhat University) เป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2500 ตั้งอยู่ที่ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช Nakhon Si Thammarat Rajabhat University 075-392040 www@nstru.ac.th