มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

การจัดซื้อจัดจ้างประกาศประกวดราคา โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 2 คัน17 ก.ค. 2023
ประกาศประกวดราคา โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 2 คัน07 ก.ค. 2023
ยกเลิกประกาศประกวดราคา โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 2 คัน05 ก.ค. 2023
ประกาศประกวดราคา โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 2 คัน23 มิ.ย. 2023
(ร่าง) ประกาศประกวดราคา โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 2 คัน20 มิ.ย. 2023
ประกาศราคากลาง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 2 คัน19 มิ.ย. 2023
ประกาศแผนการจัดวื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 2 คัน19 มิ.ย. 2023
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้าง ทางระบายน้ำประตู 1 ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 รายการ21 เม.ย. 2023
ประกาศประกวดราคา โครงการก่อสร้างทางระบายน้ำประตู 1 ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 รายการ07 เม.ย. 2023
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566 ปีงบประมาณ 256605 เม.ย. 2023
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงและพัฒนาห้องปฏิบัติการนวัตกรรม อุตสาหกรรมด้านสิ่งแวดล้อม ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 ชุด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)03 เม.ย. 2023
ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงและพัฒนาห้องปฏิบัติการนวัตกรรม อุตสาหกรรมด้านสิ่งแวดล้อม ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 ชุด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)23 มี.ค. 2023

การจัดซื้อจัดจ้างประกาศประกวดราคา โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 2 คัน17 ก.ค. 2023
ประกาศประกวดราคา โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 2 คัน07 ก.ค. 2023
ยกเลิกประกาศประกวดราคา โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 2 คัน05 ก.ค. 2023
ประกาศประกวดราคา โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 2 คัน23 มิ.ย. 2023
(ร่าง) ประกาศประกวดราคา โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 2 คัน20 มิ.ย. 2023
ประกาศราคากลาง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 2 คัน19 มิ.ย. 2023
ประกาศแผนการจัดวื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 2 คัน19 มิ.ย. 2023
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้าง ทางระบายน้ำประตู 1 ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 รายการ21 เม.ย. 2023
ประกาศประกวดราคา โครงการก่อสร้างทางระบายน้ำประตู 1 ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 รายการ07 เม.ย. 2023
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566 ปีงบประมาณ 256605 เม.ย. 2023
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงและพัฒนาห้องปฏิบัติการนวัตกรรม อุตสาหกรรมด้านสิ่งแวดล้อม ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 ชุด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)03 เม.ย. 2023
ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงและพัฒนาห้องปฏิบัติการนวัตกรรม อุตสาหกรรมด้านสิ่งแวดล้อม ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 ชุด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)23 มี.ค. 2023

นักศึกษา

อาจารย์/บุคลากร

บทความวิชาการ / งานวิจัย / สืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ


https://www.nstru.ac.th//resources/content/4/2016-06-20-11-22-390.62449100%201466396559logo_nstru.png 1 ม. 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80280 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (Nakhon Si Thammarat Rajabhat University) เป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2500 ตั้งอยู่ที่ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช Nakhon Si Thammarat Rajabhat University 075-392040 www@nstru.ac.th