มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

การจัดซื้อจัดจ้าง(ร่าง) ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารการศึกษาพิเศษเพื่อฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครู ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 รายการ (ครั้งที่ 2)18 ก.ค. 2024
ราคากลางโครงการปรับปรุงหลังคาอาคารพรหมโยธี ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 รายาร17 ก.ค. 2024
ร่างประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงหลังคาอาคารพรหมโยธี ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 รายาร17 ก.ค. 2024
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เรื่องยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารการศึกษาพิเศษฯ15 ก.ค. 2024
ประกาศประกวดราคา โครงการจ้างปรับปรุงหลังคาหอประชุมใหญ่ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)15 ก.ค. 2024
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องเรียนห้องบรรยาย ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 ชุด (ครั้งที่2)12 ก.ค. 2024
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องเรียนห้องบรรยาย ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 ชุด12 ก.ค. 2024
ประกาศประกวดราคา โครงการจ้างปรับปรุงหลังคาหอประชุมใหญ่ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)09 ก.ค. 2024
ร่างประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เรื่องประกวดราคาซื้อโครงการชุดครุภัณฑ์การเชื่อมต่อระบบเครือข่ายไร้สาย ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 ระบบ (ครั้งที่3)08 ก.ค. 2024
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องเรียนห้องบรรยาย ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 ชุด03 ก.ค. 2024
ประกาศประกวดราคาโครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 35 เครื่อง (ครั้งที่ 2)02 ก.ค. 2024
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างทาสีภายนอกอาคาร 9 อาคาร28 มิ.ย. 2024

การจัดซื้อจัดจ้าง(ร่าง) ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารการศึกษาพิเศษเพื่อฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครู ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 รายการ (ครั้งที่ 2)18 ก.ค. 2024
ราคากลางโครงการปรับปรุงหลังคาอาคารพรหมโยธี ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 รายาร17 ก.ค. 2024
ร่างประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงหลังคาอาคารพรหมโยธี ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 รายาร17 ก.ค. 2024
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เรื่องยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารการศึกษาพิเศษฯ15 ก.ค. 2024
ประกาศประกวดราคา โครงการจ้างปรับปรุงหลังคาหอประชุมใหญ่ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)15 ก.ค. 2024
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องเรียนห้องบรรยาย ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 ชุด (ครั้งที่2)12 ก.ค. 2024
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องเรียนห้องบรรยาย ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 ชุด12 ก.ค. 2024
ประกาศประกวดราคา โครงการจ้างปรับปรุงหลังคาหอประชุมใหญ่ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)09 ก.ค. 2024
ร่างประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เรื่องประกวดราคาซื้อโครงการชุดครุภัณฑ์การเชื่อมต่อระบบเครือข่ายไร้สาย ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 ระบบ (ครั้งที่3)08 ก.ค. 2024
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องเรียนห้องบรรยาย ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 ชุด03 ก.ค. 2024
ประกาศประกวดราคาโครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 35 เครื่อง (ครั้งที่ 2)02 ก.ค. 2024
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างทาสีภายนอกอาคาร 9 อาคาร28 มิ.ย. 2024

คุยกับเรา
https://www.nstru.ac.th//resources/content/4/2016-06-20-11-22-390.62449100%201466396559logo_nstru.png 1 ม. 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80280 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (Nakhon Si Thammarat Rajabhat University) เป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2500 ตั้งอยู่ที่ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช Nakhon Si Thammarat Rajabhat University 075-392040 www@nstru.ac.th