มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

การจัดซื้อจัดจ้างประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างทาสีภายนอกอาคาร 9 อาคาร28 มิ.ย. 2024
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวนฯ จำนวน 35 เครื่อง28 มิ.ย. 2024
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องประชุมท่อแก้ว28 มิ.ย. 2024
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารการศึกษาพิเศษเพื่อฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครู20 มิ.ย. 2024
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื่้อชุดไมค์ประชุม ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 ชุด19 มิ.ย. 2024
ร่างประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เรื่องประกวดราคาซื้อโครงการชุดครุภัณฑ์การเชื่อมต่อระบบเครือข่ายไร้สาย ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 ระบบ19 มิ.ย. 2024
ประกาศประกวดราคา โครงการจัดซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องประชุมท่อแก้ว จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 319 มิ.ย. 2024
ประกาศผู้ชนะการเเสนอราคา โครงการจัดซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องประชุมเอนกประสงค์ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)19 มิ.ย. 2024
ประกาศประกวดราคาโครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 35 เครื่อง18 มิ.ย. 2024
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาโครงการจัดซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 ชุด14 มิ.ย. 2024
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารการศึกษาพิเศษเพื่อฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครู12 มิ.ย. 2024
ประกาศประกวดราคาโครงการจ้างตกแต่งห้องจัดแสดงผลิตภัณฑ์พื้นถิ่นจากชุมชน ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)12 มิ.ย. 2024

การจัดซื้อจัดจ้างประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างทาสีภายนอกอาคาร 9 อาคาร28 มิ.ย. 2024
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวนฯ จำนวน 35 เครื่อง28 มิ.ย. 2024
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องประชุมท่อแก้ว28 มิ.ย. 2024
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารการศึกษาพิเศษเพื่อฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครู20 มิ.ย. 2024
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื่้อชุดไมค์ประชุม ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 ชุด19 มิ.ย. 2024
ร่างประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เรื่องประกวดราคาซื้อโครงการชุดครุภัณฑ์การเชื่อมต่อระบบเครือข่ายไร้สาย ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 ระบบ19 มิ.ย. 2024
ประกาศประกวดราคา โครงการจัดซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องประชุมท่อแก้ว จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 319 มิ.ย. 2024
ประกาศผู้ชนะการเเสนอราคา โครงการจัดซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องประชุมเอนกประสงค์ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)19 มิ.ย. 2024
ประกาศประกวดราคาโครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 35 เครื่อง18 มิ.ย. 2024
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาโครงการจัดซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 ชุด14 มิ.ย. 2024
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารการศึกษาพิเศษเพื่อฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครู12 มิ.ย. 2024
ประกาศประกวดราคาโครงการจ้างตกแต่งห้องจัดแสดงผลิตภัณฑ์พื้นถิ่นจากชุมชน ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)12 มิ.ย. 2024

คุยกับเรา
https://www.nstru.ac.th//resources/content/4/2016-06-20-11-22-390.62449100%201466396559logo_nstru.png 1 ม. 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80280 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (Nakhon Si Thammarat Rajabhat University) เป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2500 ตั้งอยู่ที่ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช Nakhon Si Thammarat Rajabhat University 075-392040 www@nstru.ac.th