มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

ประชุม คกก.บริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ครั้งที่ 10/2565
        วันนี้ (24 พฤศจิกายน  2565)  เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมสุดหอม สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ครั้งที่ 10/2565 โดยมี ดร.สมปอง รักษาธรรม  รักษาราชการแทนอธิการบดี การประชุมในครั้งนี้มีการหารือเรื่องต่าง ๆ ประกอบด้วย รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน (เดือนตุลาคม พ.ศ.2564 - เดือนกันยายน พ.ศ.2565) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เรื่อง กำหนดการเรียนการสอน (ปฏิทินวิชาการ) ภาคเรียนที่ 2/2565 ปฏิทินการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอนุปริญญา พ.ศ. 2565 พิจารณาแหล่งงบประมาณเพื่อพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาพิจารณาแหล่งงบประมาณในการดำเนินการรับนักศึกษา พิจารณาแหล่งงบประมาณในการตัดต้นไม้ใหญ่ยืนต้นตายบริเวณอาคารคณะครุศาสตร์ และพิจารณาแหล่งงบประมาณในการจัดทำป้ายมาตรการป้องกันโควิด-19


คำสำคัญ

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย


ข่าวที่เกี่ยวข้องคุยกับเรา
https://www.nstru.ac.th//resources/content/4/2016-06-20-11-22-390.62449100%201466396559logo_nstru.png 1 ม. 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80280 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (Nakhon Si Thammarat Rajabhat University) เป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2500 ตั้งอยู่ที่ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช Nakhon Si Thammarat Rajabhat University 075-392040 www@nstru.ac.th