มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

e-Services


ระบบการให้บริการสำหรับนักศึกษา

/
ระบบการเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ต
/
ระบบลงทะเบียนเรียนออนไลน์
ลิงก์เข้าใช้งานระบบ
/
ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์
ลิงก์เข้าใช้งานระบบ
/
ระบบอีเมลมหาวิทยาลัยและบริการ Google Workspace for Education
ระบบสืบค้นทรัพยากรห้องสมุด
ระบบเลือกตั้งออนไลน์
สำหรับนักศึกษา
/
ระบบแจ้งเตือนผ่าน LINE Notify
กองพัฒนานักศึกษา

ระบบช่วยเหลือการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ


ระบบการให้บริการสำหรับอาจารย์/บุคลากร

/
ระบบการเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ต
/
ระบบสารสนเทศสำหรับอาจารย์ (OATIS)
ลิงก์เข้าใช้งานระบบ
/
ระบบแฟ้มสะสมผลงานอาจารย์/บุคลากร (e-Portfolio)
ลิงก์เข้าใช้งานระบบ
/
ระบบอีเมลมหาวิทยาลัยและบริการ Google Workspace for Education
/
ระบบจัดเก็บไฟล์เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Filing)
ลิงก์เข้าใช้งานระบบ
/
ระบบสารสนเทศด้านงบประมาณ พัสดุ การเงิน บัญชี ตามเกณฑ์พังรับพึงจ่าย (บัญชีสามมิติ)
ลิงก์เข้าใช้งานระบบ
/
ระบบพมพ์สลิปเงินเดือนออนไลน์ (e-Salary)
ลิงก์เข้าใช้งานระบบ
/
ระบบสืบค้นทรัพยากรห้องสมุด
/

ระบบช่วยเหลือการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

/
ระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ 
SE-ED E-Library
ลิงก์เข้าใช้งานระบบ

ระบบการให้บริการสำหรับบุคคลภายนอก

/
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ลิงก์เข้าใช้งานระบบ
/
ข่าวประกวดราคา
ลิงก์เข้าใช้งานระบบ

https://www.nstru.ac.th//resources/content/4/2016-06-20-11-22-390.62449100%201466396559logo_nstru.png 1 ม. 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80280 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (Nakhon Si Thammarat Rajabhat University) เป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2500 ตั้งอยู่ที่ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช Nakhon Si Thammarat Rajabhat University 075-392040 www@nstru.ac.th