มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

ประกาศทั่วไปวันที่ เรื่อง หน่วยงาน
31 พ.ค. 67 ประกาศขายทอดตลาดวัสดุต้นไม้ตัดโค่น ต้นไม้บริเวณหอถังสูง จำนวน 1 ต้น กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
09 เม.ย. 67 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาพัสดุครุภัณฑ์ชำรุดและหมดความจำเป็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง งานพัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
28 มี.ค. 67 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เรื่อง การขายพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุดและหมดความจำเป็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง งานพัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
26 มี.ค. 67 ประกาศ การจ่ายเบี้ยประชุม และค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม พ.ศ. 2567 งานนิติการ
07 มี.ค. 67 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการประมูลการขายทอดตลาดบ้านพักข้าราชการพร้อมรื้อถอน จำนวน 6 หลัง งานพัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
14 ก.พ. 67 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เรื่อง การขายทอดตลาดบ้านพักข้าราชการพร้อมรื้อถอน จำนวน 6 หลัง งานพัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
29 ม.ค. 67 เปลี่ยนแปลงกำหนดการจัดการเรียนการสอน ( ปฏิทินวิชาการ) งานประชาสัมพันธ์
13 ม.ค. 67 ประกาศ การจัดการกิจกรรมนักศึกษาภาคปกติระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๗ กองพัฒนานักศึกษา
11 ม.ค. 67 ประกาศ งดการเรียนการสอน วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 และให้มีการจัดการเรียนการสอนชดเชยวันพุธที่ 6 มีนาคม 2567 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
11 ม.ค. 67 ประกาศ งดการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาภาคปกติ วันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 และให้มีการจัดการเรียนการสอนชดเชยวันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
11 ม.ค. 67 ประกาศ งดการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาภาคปกติ วันศุกร์ที่ 26 มกราคม 2567 และให้มีการจัดการเรียนการสอนชดเชยวันพุธที่ 31 มกราคม 2567 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
11 ม.ค. 67 ประกาศ งดการเรียนการสอน เพื่อร่วมกิจกรรมวันครู ๒๕๖๗ คณะครุศาสตร์

ประกาศทั่วไปวันที่ เรื่อง หน่วยงาน
31 พ.ค. 67 ประกาศขายทอดตลาดวัสดุต้นไม้ตัดโค่น ต้นไม้บริเวณหอถังสูง จำนวน 1 ต้น กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
09 เม.ย. 67 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาพัสดุครุภัณฑ์ชำรุดและหมดความจำเป็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง งานพัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
28 มี.ค. 67 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เรื่อง การขายพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุดและหมดความจำเป็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง งานพัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
26 มี.ค. 67 ประกาศ การจ่ายเบี้ยประชุม และค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม พ.ศ. 2567 งานนิติการ
07 มี.ค. 67 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการประมูลการขายทอดตลาดบ้านพักข้าราชการพร้อมรื้อถอน จำนวน 6 หลัง งานพัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
14 ก.พ. 67 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เรื่อง การขายทอดตลาดบ้านพักข้าราชการพร้อมรื้อถอน จำนวน 6 หลัง งานพัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
29 ม.ค. 67 เปลี่ยนแปลงกำหนดการจัดการเรียนการสอน ( ปฏิทินวิชาการ) งานประชาสัมพันธ์
13 ม.ค. 67 ประกาศ การจัดการกิจกรรมนักศึกษาภาคปกติระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๗ กองพัฒนานักศึกษา
11 ม.ค. 67 ประกาศ งดการเรียนการสอน วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 และให้มีการจัดการเรียนการสอนชดเชยวันพุธที่ 6 มีนาคม 2567 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
11 ม.ค. 67 ประกาศ งดการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาภาคปกติ วันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 และให้มีการจัดการเรียนการสอนชดเชยวันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
11 ม.ค. 67 ประกาศ งดการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาภาคปกติ วันศุกร์ที่ 26 มกราคม 2567 และให้มีการจัดการเรียนการสอนชดเชยวันพุธที่ 31 มกราคม 2567 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
11 ม.ค. 67 ประกาศ งดการเรียนการสอน เพื่อร่วมกิจกรรมวันครู ๒๕๖๗ คณะครุศาสตร์
https://www.nstru.ac.th//resources/content/4/2016-06-20-11-22-390.62449100%201466396559logo_nstru.png 1 ม. 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80280 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (Nakhon Si Thammarat Rajabhat University) เป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2500 ตั้งอยู่ที่ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช Nakhon Si Thammarat Rajabhat University 075-392040 www@nstru.ac.th