มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

ประกาศทั่วไปวันที่ เรื่อง หน่วยงาน
20 ม.ค. 64 คำสั่ง ที่ ๑/๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช งานประชาสัมพันธ์
20 ม.ค. 64 การรับสมัครบุคคลจ้างเหมาบริการ นักจัดการทางสังคม โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย) (เพิ่มเติม) งานประชาสัมพันธ์
15 ม.ค. 64 ประกาศ ผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์บุคคลจ้างเหมาบริการ นักจัดการทางสังคม โครงการยกระดับเศษฐกิและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย) งานประชาสัมพันธ์
12 ม.ค. 64 ประกาศ วิธีการ ขั้นตอน และหลักเกณฑ์ การสอบสัมภาษณ์บุคคลจ้างเหมาบริการ นักจัดการทางสังคม (๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย) งานประชาสัมพันธ์
05 ม.ค. 64 ประกาศ มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 4) งานประชาสัมพันธ์
03 ม.ค. 64 ประกาศ มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 3) งานประชาสัมพันธ์
26 ธ.ค. 63 รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 งานประชาสัมพันธ์
24 ธ.ค. 63 ประกาศ การให้และรับของขวัญแก่ผู้บริหารหรือผู้บังคับบัญชาในเทศกาลปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๔ งานประชาสัมพันธ์
23 ธ.ค. 63 ประกาศ กำหนดแนวทางการดำเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) งานประชาสัมพันธ์
22 ธ.ค. 63 ประกาศ มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) งานประชาสัมพันธ์
19 ธ.ค. 63 ประกาศ ขยายเวลาการประกาศรายชื่ผู้มีสิทธิสัมภาษณ์บุคคลจ้างเหมาบริการ นักจัดการทางสังคม โครงการยกระดับเศษฐกิและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย) งานประชาสัมพันธ์
03 ธ.ค. 63 ประกาศหยุดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานของบุคลากร (ฉบับที่1) งานประชาสัมพันธ์

ประกาศทั่วไปวันที่ เรื่อง หน่วยงาน
20 ม.ค. 64 คำสั่ง ที่ ๑/๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช งานประชาสัมพันธ์
20 ม.ค. 64 การรับสมัครบุคคลจ้างเหมาบริการ นักจัดการทางสังคม โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย) (เพิ่มเติม) งานประชาสัมพันธ์
15 ม.ค. 64 ประกาศ ผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์บุคคลจ้างเหมาบริการ นักจัดการทางสังคม โครงการยกระดับเศษฐกิและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย) งานประชาสัมพันธ์
12 ม.ค. 64 ประกาศ วิธีการ ขั้นตอน และหลักเกณฑ์ การสอบสัมภาษณ์บุคคลจ้างเหมาบริการ นักจัดการทางสังคม (๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย) งานประชาสัมพันธ์
05 ม.ค. 64 ประกาศ มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 4) งานประชาสัมพันธ์
03 ม.ค. 64 ประกาศ มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 3) งานประชาสัมพันธ์
26 ธ.ค. 63 รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 งานประชาสัมพันธ์
24 ธ.ค. 63 ประกาศ การให้และรับของขวัญแก่ผู้บริหารหรือผู้บังคับบัญชาในเทศกาลปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๔ งานประชาสัมพันธ์
23 ธ.ค. 63 ประกาศ กำหนดแนวทางการดำเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) งานประชาสัมพันธ์
22 ธ.ค. 63 ประกาศ มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) งานประชาสัมพันธ์
19 ธ.ค. 63 ประกาศ ขยายเวลาการประกาศรายชื่ผู้มีสิทธิสัมภาษณ์บุคคลจ้างเหมาบริการ นักจัดการทางสังคม โครงการยกระดับเศษฐกิและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย) งานประชาสัมพันธ์
03 ธ.ค. 63 ประกาศหยุดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานของบุคลากร (ฉบับที่1) งานประชาสัมพันธ์

นักศึกษา

อาจารย์/บุคลากร

บทความวิชาการ / งานวิจัย / สืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ


https://www.nstru.ac.th//resources/content/4/2016-06-20-11-22-390.62449100%201466396559logo_nstru.png 1 ม. 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80280 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (Nakhon Si Thammarat Rajabhat University) เป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2500 ตั้งอยู่ที่ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช Nakhon Si Thammarat Rajabhat University 075-392040 www@nstru.ac.th