มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

ประกาศทั่วไปวันที่ เรื่อง หน่วยงาน
02 มิ.ย. 63 ประกาศ รายชื่อผู้สมัครกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ งานประชาสัมพันธ์
29 พ.ค. 63 ประกาศ เลื่อนประกาศรายชื่อผู้สมัครกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ งานประชาสัมพันธ์
29 พ.ค. 63 ประกาศ ผลการคัดเลือกบริษัทประกันอุบัติเหตุ ประจำปีการศึกษา 2563 งานประชาสัมพันธ์
28 พ.ค. 63 ประกาศ นโยบายการดำเนินธุรกรรมทางการเงินของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช งานประชาสัมพันธ์
28 พ.ค. 63 ประกาศ ปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ (ฉบับที่ ๔) งานประชาสัมพันธ์
27 พ.ค. 63 คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ที่ 1425/2563 เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดี งานประชาสัมพันธ์
01 พ.ค. 63 ประกาศ ปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ (ฉบับที่3) งานประชาสัมพันธ์
01 พ.ค. 63 ประกาศ การรับข้อเสนอแผนความคุ้มครองอุบัติเหตุแก่นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 งานประชาสัมพันธ์
01 พ.ค. 63 ประกาศ การเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ (เพิ่มเติม) งานประชาสัมพันธ์
30 เม.ย. 63 ขอเชิญบุคลากรสายวิชาการประชุมผ่านระบบออนไลน์ วันที่ 8 พฤษภาคม 2563 งานประชาสัมพันธ์
20 เม.ย. 63 กำหนดการเรียนการสอน (ปฏิทินวิชาการ) ภาคการศึกษาที่ 1/2563 งานประชาสัมพันธ์
20 เม.ย. 63 กำหนดการเรียนการสอน (ปฏิทินวิชาการ) ภาคการศึกษาที่ 3/2562 งานประชาสัมพันธ์

ประกาศทั่วไปวันที่ เรื่อง หน่วยงาน
02 มิ.ย. 63 ประกาศ รายชื่อผู้สมัครกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ งานประชาสัมพันธ์
29 พ.ค. 63 ประกาศ เลื่อนประกาศรายชื่อผู้สมัครกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ งานประชาสัมพันธ์
29 พ.ค. 63 ประกาศ ผลการคัดเลือกบริษัทประกันอุบัติเหตุ ประจำปีการศึกษา 2563 งานประชาสัมพันธ์
28 พ.ค. 63 ประกาศ นโยบายการดำเนินธุรกรรมทางการเงินของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช งานประชาสัมพันธ์
28 พ.ค. 63 ประกาศ ปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ (ฉบับที่ ๔) งานประชาสัมพันธ์
27 พ.ค. 63 คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ที่ 1425/2563 เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดี งานประชาสัมพันธ์
01 พ.ค. 63 ประกาศ ปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ (ฉบับที่3) งานประชาสัมพันธ์
01 พ.ค. 63 ประกาศ การรับข้อเสนอแผนความคุ้มครองอุบัติเหตุแก่นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 งานประชาสัมพันธ์
01 พ.ค. 63 ประกาศ การเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ (เพิ่มเติม) งานประชาสัมพันธ์
30 เม.ย. 63 ขอเชิญบุคลากรสายวิชาการประชุมผ่านระบบออนไลน์ วันที่ 8 พฤษภาคม 2563 งานประชาสัมพันธ์
20 เม.ย. 63 กำหนดการเรียนการสอน (ปฏิทินวิชาการ) ภาคการศึกษาที่ 1/2563 งานประชาสัมพันธ์
20 เม.ย. 63 กำหนดการเรียนการสอน (ปฏิทินวิชาการ) ภาคการศึกษาที่ 3/2562 งานประชาสัมพันธ์

นักศึกษา

อาจารย์/บุคลากร

บทความวิชาการ / งานวิจัย / สืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ


https://www.nstru.ac.th//resources/content/4/2016-06-20-11-22-390.62449100%201466396559logo_nstru.png 1 ม. 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80280 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (Nakhon Si Thammarat Rajabhat University) เป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2500 ตั้งอยู่ที่ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช Nakhon Si Thammarat Rajabhat University 075-392040 www@nstru.ac.th