มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

ประกาศทั่วไปวันที่ เรื่อง หน่วยงาน
15 ม.ค. 63 ประกาศ เรื่อง ขยายเวลารับสมัครประธานและกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ งานประชาสัมพันธ์
09 ม.ค. 63 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาเช่าพื้นที่เพื่อจำหน่ายอาหารว่างและเครื่องดื่ม ภายในศูนย์อาหาร (Food Park) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (ครั้งที่ ๔) งานประชาสัมพันธ์
09 ม.ค. 63 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาเช่าพื้นที่เพื่อจำหน่ายอาหารและอาหารว่าง ภายในศูนย์อาหาร (Student Union) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (ครั้งที่ ๔) งานประชาสัมพันธ์
25 ธ.ค. 62 ประกาศ ผู้ชนะเสนอราคาเช่าพื้นที่เพื่อประกอบกิจการเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ บริเวณหอพัก ๘ (พนัสแก้ว) หอพัก ๙ (แววมยุรา) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ประจำปี ๒๕๖๒ งานประชาสัมพันธ์
17 ธ.ค. 62 ประกาศ เปิดให้ยื่นซองเสนอราคาเช่าพื้นที่เพื่อจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ศูนย์อาหาร Student Union (ครั้งที่ 4) งานประชาสัมพันธ์
17 ธ.ค. 62 ประกาศ เปิดให้ยื่นซองเสนอราคาเช่าพื้นที่เพื่อจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ศูนย์อาหาร Food Park (ครั้งที่ 4) งานประชาสัมพันธ์
16 ธ.ค. 62 เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคาเช่าพื้นที่เพื่อจำหน่ายอาหารว่างและเครื่องดื่ม ภายในศูนย์อาหาร (Food Park) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (ครั้งที่ ๓) งานประชาสัมพันธ์
13 ธ.ค. 62 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาเช่าพื้นที่เพื่อจำหน่ายอาหารและอาหารว่าง ภายในศูนย์อาหาร (Student Union) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (ครั้งที่ ๓) งานประชาสัมพันธ์
04 ธ.ค. 62 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาเช่าพื้นที่เพื่อประกอบกิจการเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ บริเวณที่พักอาคารชุดบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช งานประชาสัมพันธ์
04 ธ.ค. 62 ประกาศ การให้เช่าพื้นที่เพื่อประกอบกิจการเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ บริเวณหอพัก ๘ (พนัสแก้ว) หอพัก ๘ (แววมยุรา) ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ประจำปี ๒๕๖๒ งานประชาสัมพันธ์
21 พ.ย. 62 ประกาศ เรื่อง เปิดให้ยื่นซองเสนอราคาเช่าพื้นที่เพื่อจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม บริเวณหน้าอาคาร ๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (ฉบับแก้ไข) งานประชาสัมพันธ์
21 พ.ย. 62 ประกาศ เรื่อง ยกเลิกการเปิดให้ยื่นซองเสนอราคาเช่าพื้นที่เพื่อจำหน่ายอาหาร และเครื่องดื่ม บริเวณหน้าอาคาร ๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช งานประชาสัมพันธ์

ประกาศทั่วไปวันที่ เรื่อง หน่วยงาน
15 ม.ค. 63 ประกาศ เรื่อง ขยายเวลารับสมัครประธานและกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ งานประชาสัมพันธ์
09 ม.ค. 63 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาเช่าพื้นที่เพื่อจำหน่ายอาหารว่างและเครื่องดื่ม ภายในศูนย์อาหาร (Food Park) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (ครั้งที่ ๔) งานประชาสัมพันธ์
09 ม.ค. 63 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาเช่าพื้นที่เพื่อจำหน่ายอาหารและอาหารว่าง ภายในศูนย์อาหาร (Student Union) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (ครั้งที่ ๔) งานประชาสัมพันธ์
25 ธ.ค. 62 ประกาศ ผู้ชนะเสนอราคาเช่าพื้นที่เพื่อประกอบกิจการเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ บริเวณหอพัก ๘ (พนัสแก้ว) หอพัก ๙ (แววมยุรา) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ประจำปี ๒๕๖๒ งานประชาสัมพันธ์
17 ธ.ค. 62 ประกาศ เปิดให้ยื่นซองเสนอราคาเช่าพื้นที่เพื่อจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ศูนย์อาหาร Student Union (ครั้งที่ 4) งานประชาสัมพันธ์
17 ธ.ค. 62 ประกาศ เปิดให้ยื่นซองเสนอราคาเช่าพื้นที่เพื่อจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ศูนย์อาหาร Food Park (ครั้งที่ 4) งานประชาสัมพันธ์
16 ธ.ค. 62 เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคาเช่าพื้นที่เพื่อจำหน่ายอาหารว่างและเครื่องดื่ม ภายในศูนย์อาหาร (Food Park) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (ครั้งที่ ๓) งานประชาสัมพันธ์
13 ธ.ค. 62 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาเช่าพื้นที่เพื่อจำหน่ายอาหารและอาหารว่าง ภายในศูนย์อาหาร (Student Union) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (ครั้งที่ ๓) งานประชาสัมพันธ์
04 ธ.ค. 62 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาเช่าพื้นที่เพื่อประกอบกิจการเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ บริเวณที่พักอาคารชุดบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช งานประชาสัมพันธ์
04 ธ.ค. 62 ประกาศ การให้เช่าพื้นที่เพื่อประกอบกิจการเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ บริเวณหอพัก ๘ (พนัสแก้ว) หอพัก ๘ (แววมยุรา) ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ประจำปี ๒๕๖๒ งานประชาสัมพันธ์
21 พ.ย. 62 ประกาศ เรื่อง เปิดให้ยื่นซองเสนอราคาเช่าพื้นที่เพื่อจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม บริเวณหน้าอาคาร ๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (ฉบับแก้ไข) งานประชาสัมพันธ์
21 พ.ย. 62 ประกาศ เรื่อง ยกเลิกการเปิดให้ยื่นซองเสนอราคาเช่าพื้นที่เพื่อจำหน่ายอาหาร และเครื่องดื่ม บริเวณหน้าอาคาร ๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช งานประชาสัมพันธ์

นักศึกษา

อาจารย์/บุคลากร

บทความวิชาการ / งานวิจัย / สืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ


https://www.nstru.ac.th//resources/content/4/2016-06-20-11-22-390.62449100%201466396559logo_nstru.png 1 ม. 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80280 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (Nakhon Si Thammarat Rajabhat University) เป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2500 ตั้งอยู่ที่ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช Nakhon Si Thammarat Rajabhat University 075-392040 www@nstru.ac.th