มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

ประกาศทั่วไปวันที่ เรื่อง หน่วยงาน
02 พ.ย. 65 ประกาศ รายชื่อบริษัทผู้ทำประกันอุบัติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 งานสื่อสารองค์กร
25 ต.ค. 65 ประกาศ ให้เช่าพื้นที่เพื่อจำหน่ายดอกไม้วันซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี ๒๕๖๕ งานสื่อสารองค์กร
16 ต.ค. 65 ประกาศ ข้อปฏิบัติของผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ - ๒๕๖๐ ในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี ๒๕๖๕ งานสื่อสารองค์กร
15 ก.ย. 65 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เรื่อง เปิดให้ยื่นซองเสนอราคาเช่าพื้นที่เพื่อเปิดร้านกาแฟและอาหารว่าง หลังอาคารครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 1/2565 งานประชาสัมพันธ์
30 มิ.ย. 65 ประกาศ เปิดให้ยื่นซองเสนอราคาเช่าพื้นที่เพื่อจำหน่ายอาหารและอาหารว่างภายในศูนย์อาหาร (Student union) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 2/2565 งานสื่อสารองค์กร
30 มิ.ย. 65 ประกาศ เปิดให้ยื่นซองเสนอราคาเช่าพื้นที่เพื่อจำหน่ายอาหารและอาหารว่างภายในศูนย์อาหาร ( Food Park) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 1/2565 งานสื่อสารองค์กร
30 มิ.ย. 65 ประกาศ เยียวยาผู้ประกอบการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-2019 หรือโรคโควิด 19 งานสื่อสารองค์กร
30 มิ.ย. 65 ประกาศ การให้ใช้บ้านพักรับรองของมหาวิทยาลัยเพื่อจัดเป็นสวัสดิการที่พักแก่บุคลากร โดยมีค่าธรรมเนียม งานสื่อสารองค์กร
16 มิ.ย. 65 ประกาศ แนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนในภาคการศึกษาที่ 1/2565 และการดำเนินการกิจกรรมตามพันธกิจ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) งานสื่อสารองค์กร
12 พ.ค. 65 ประกาศ รายชื่อบริษัทผู้ทำประกันอุบัติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 งานสื่อสารองค์กร
09 พ.ค. 65 ประกาศ ขยายเวลาการประกาศผลการคัดเลือกบริษัทประกันภัย ประจำปีการศึกษา 2565 งานสื่อสารองค์กร
22 เม.ย. 65 ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครหรือผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อที่มีสิทธิได้รับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย งานสื่อสารองค์กร

ประกาศทั่วไปวันที่ เรื่อง หน่วยงาน
02 พ.ย. 65 ประกาศ รายชื่อบริษัทผู้ทำประกันอุบัติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 งานสื่อสารองค์กร
25 ต.ค. 65 ประกาศ ให้เช่าพื้นที่เพื่อจำหน่ายดอกไม้วันซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี ๒๕๖๕ งานสื่อสารองค์กร
16 ต.ค. 65 ประกาศ ข้อปฏิบัติของผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ - ๒๕๖๐ ในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี ๒๕๖๕ งานสื่อสารองค์กร
15 ก.ย. 65 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เรื่อง เปิดให้ยื่นซองเสนอราคาเช่าพื้นที่เพื่อเปิดร้านกาแฟและอาหารว่าง หลังอาคารครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 1/2565 งานประชาสัมพันธ์
30 มิ.ย. 65 ประกาศ เปิดให้ยื่นซองเสนอราคาเช่าพื้นที่เพื่อจำหน่ายอาหารและอาหารว่างภายในศูนย์อาหาร (Student union) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 2/2565 งานสื่อสารองค์กร
30 มิ.ย. 65 ประกาศ เปิดให้ยื่นซองเสนอราคาเช่าพื้นที่เพื่อจำหน่ายอาหารและอาหารว่างภายในศูนย์อาหาร ( Food Park) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 1/2565 งานสื่อสารองค์กร
30 มิ.ย. 65 ประกาศ เยียวยาผู้ประกอบการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-2019 หรือโรคโควิด 19 งานสื่อสารองค์กร
30 มิ.ย. 65 ประกาศ การให้ใช้บ้านพักรับรองของมหาวิทยาลัยเพื่อจัดเป็นสวัสดิการที่พักแก่บุคลากร โดยมีค่าธรรมเนียม งานสื่อสารองค์กร
16 มิ.ย. 65 ประกาศ แนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนในภาคการศึกษาที่ 1/2565 และการดำเนินการกิจกรรมตามพันธกิจ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) งานสื่อสารองค์กร
12 พ.ค. 65 ประกาศ รายชื่อบริษัทผู้ทำประกันอุบัติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 งานสื่อสารองค์กร
09 พ.ค. 65 ประกาศ ขยายเวลาการประกาศผลการคัดเลือกบริษัทประกันภัย ประจำปีการศึกษา 2565 งานสื่อสารองค์กร
22 เม.ย. 65 ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครหรือผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อที่มีสิทธิได้รับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย งานสื่อสารองค์กร

นักศึกษา

อาจารย์/บุคลากร

บทความวิชาการ / งานวิจัย / สืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ


https://www.nstru.ac.th//resources/content/4/2016-06-20-11-22-390.62449100%201466396559logo_nstru.png 1 ม. 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80280 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (Nakhon Si Thammarat Rajabhat University) เป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2500 ตั้งอยู่ที่ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช Nakhon Si Thammarat Rajabhat University 075-392040 [email protected]