มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

ประกาศทั่วไปวันที่ เรื่อง หน่วยงาน
28 พ.ย. 61 สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบ.) เกี่ยวกับอัตราค่าละเมิดต่อภาระการรักษาวินัยจราจร พ.ศ.2561 งานประชาสัมพันธ์
19 พ.ย. 61 สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 10/2561 งานประชาสัมพันธ์
30 ต.ค. 61 ประกาศ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นนายกสโมสรบุคลากร มรภ.นศ. งานประชาสัมพันธ์
24 ต.ค. 61 สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 9/2561 งานประชาสัมพันธ์
18 ต.ค. 61 ประกาศให้มีการเรียนการสอนในวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 งานประชาสัมพันธ์
03 ต.ค. 61 ประกาศหยุดการเรียนการสอนวันที่ 8 - 9 ตุลาคม 2561 งานประชาสัมพันธ์
25 ก.ย. 61 สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 8/2561 งานประชาสัมพันธ์
12 ก.ย. 61 ประกาศขอที่อยู่ตอบกลับ นายพงศกร ลักษณาวิบูลย์กุล งานนิติการและการเจ้าหน้าที่
23 ส.ค. 61 สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 7/2561 งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
27 มิ.ย. 61 การขอจบการศึกษาของ น.ศ.ภาคปกติและ กศ.บป. ในภาคเรียนที่ 3/2560 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
21 มิ.ย. 61 สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 6/2561 งานประชาสัมพันธ์
04 มิ.ย. 61 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เรื่อง การรับข้อเสนอแผนความคุ้มครองอุบัติเหตุแก่นักศึกษา ประจำปี 2561 กองพัฒนานักศึกษา

ประกาศทั่วไปวันที่ เรื่อง หน่วยงาน
28 พ.ย. 61 สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบ.) เกี่ยวกับอัตราค่าละเมิดต่อภาระการรักษาวินัยจราจร พ.ศ.2561 งานประชาสัมพันธ์
19 พ.ย. 61 สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 10/2561 งานประชาสัมพันธ์
30 ต.ค. 61 ประกาศ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นนายกสโมสรบุคลากร มรภ.นศ. งานประชาสัมพันธ์
24 ต.ค. 61 สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 9/2561 งานประชาสัมพันธ์
18 ต.ค. 61 ประกาศให้มีการเรียนการสอนในวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 งานประชาสัมพันธ์
03 ต.ค. 61 ประกาศหยุดการเรียนการสอนวันที่ 8 - 9 ตุลาคม 2561 งานประชาสัมพันธ์
25 ก.ย. 61 สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 8/2561 งานประชาสัมพันธ์
12 ก.ย. 61 ประกาศขอที่อยู่ตอบกลับ นายพงศกร ลักษณาวิบูลย์กุล งานนิติการและการเจ้าหน้าที่
23 ส.ค. 61 สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 7/2561 งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
27 มิ.ย. 61 การขอจบการศึกษาของ น.ศ.ภาคปกติและ กศ.บป. ในภาคเรียนที่ 3/2560 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
21 มิ.ย. 61 สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 6/2561 งานประชาสัมพันธ์
04 มิ.ย. 61 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เรื่อง การรับข้อเสนอแผนความคุ้มครองอุบัติเหตุแก่นักศึกษา ประจำปี 2561 กองพัฒนานักศึกษา
https://www.nstru.ac.th//resources/content/4/2016-06-20-11-22-390.62449100%201466396559logo_nstru.png 1 ม. 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80280 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (Nakhon Si Thammarat Rajabhat University) เป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2500 ตั้งอยู่ที่ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช Nakhon Si Thammarat Rajabhat University 075-392040