มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

ประกาศทั่วไปวันที่ เรื่อง หน่วยงาน
16 ส.ค. 62 เปิดให้ยื่นซองเสนอราคาเช่าพื้นที่เพื่อจำหน่ายอาหารและอาหารว่างภายในศูนย์อาหาร (Student Union) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช งานประชาสัมพันธ์
14 ส.ค. 62 ขอเชิญข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา เลือกผู้แทนสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช งานประชาสัมพันธ์
15 ก.ค. 62 สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 8/2562 งานประชาสัมพันธ์
04 ก.ค. 62 ข้อควรปฎิบัติในการจัดซื้อจัดจ้าง มรภ.นศ. งานประชาสัมพันธ์
21 มิ.ย. 62 สรุปผลการดําเนินการสอบเรื่องร้องเรียน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบที่ 2 และ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบที่ 1 งานประชาสัมพันธ์
22 พ.ค. 62 สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 6/2562 งานประชาสัมพันธ์
11 พ.ค. 62 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ งานประชาสัมพันธ์
07 พ.ค. 62 ประกาศ เรื่อง ผลการคัดเลือกบริษัทประกันภัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ งานประชาสัมพันธ์
03 พ.ค. 62 ข้อปฎิบัตินักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ งานประชาสัมพันธ์
17 เม.ย. 62 ประกาศ เรื่อง มาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช พ.ศ. ๒๕๖๑ งานประชาสัมพันธ์
31 มี.ค. 62 หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช งานประชาสัมพันธ์
31 มี.ค. 62 ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช งานประชาสัมพันธ์

ประกาศทั่วไปวันที่ เรื่อง หน่วยงาน
16 ส.ค. 62 เปิดให้ยื่นซองเสนอราคาเช่าพื้นที่เพื่อจำหน่ายอาหารและอาหารว่างภายในศูนย์อาหาร (Student Union) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช งานประชาสัมพันธ์
14 ส.ค. 62 ขอเชิญข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา เลือกผู้แทนสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช งานประชาสัมพันธ์
15 ก.ค. 62 สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 8/2562 งานประชาสัมพันธ์
04 ก.ค. 62 ข้อควรปฎิบัติในการจัดซื้อจัดจ้าง มรภ.นศ. งานประชาสัมพันธ์
21 มิ.ย. 62 สรุปผลการดําเนินการสอบเรื่องร้องเรียน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบที่ 2 และ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบที่ 1 งานประชาสัมพันธ์
22 พ.ค. 62 สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 6/2562 งานประชาสัมพันธ์
11 พ.ค. 62 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ งานประชาสัมพันธ์
07 พ.ค. 62 ประกาศ เรื่อง ผลการคัดเลือกบริษัทประกันภัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ งานประชาสัมพันธ์
03 พ.ค. 62 ข้อปฎิบัตินักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ งานประชาสัมพันธ์
17 เม.ย. 62 ประกาศ เรื่อง มาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช พ.ศ. ๒๕๖๑ งานประชาสัมพันธ์
31 มี.ค. 62 หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช งานประชาสัมพันธ์
31 มี.ค. 62 ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช งานประชาสัมพันธ์

นักศึกษา

อาจารย์/บุคลากร

บทความวิชาการ / งานวิจัย / สืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ


https://www.nstru.ac.th//resources/content/4/2016-06-20-11-22-390.62449100%201466396559logo_nstru.png 1 ม. 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80280 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (Nakhon Si Thammarat Rajabhat University) เป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2500 ตั้งอยู่ที่ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช Nakhon Si Thammarat Rajabhat University 075-392040 www@nstru.ac.th