มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

ประกาศทั่วไปวันที่ เรื่อง หน่วยงาน
22 พ.ค. 62 สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 6/2562 งานประชาสัมพันธ์
11 พ.ค. 62 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ งานประชาสัมพันธ์
07 พ.ค. 62 ประกาศ เรื่อง ผลการคัดเลือกบริษัทประกันภัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ งานประชาสัมพันธ์
03 พ.ค. 62 ข้อปฎิบัตินักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ งานประชาสัมพันธ์
17 เม.ย. 62 ประกาศ เรื่อง มาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช พ.ศ. ๒๕๖๑ งานประชาสัมพันธ์
31 มี.ค. 62 หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช งานประชาสัมพันธ์
31 มี.ค. 62 ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช งานประชาสัมพันธ์
28 มี.ค. 62 ประกาศ เรื่อง การรับข้อเสนอแผนความคุ้มครองอุบัติเหตุแก่นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 งานประชาสัมพันธ์
06 มี.ค. 62 ประกาศคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย เรื่อง การสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช งานประชาสัมพันธ์
18 ก.พ. 62 สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 2/2562 งานประชาสัมพันธ์
11 ม.ค. 62 สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 1/2562 งานประชาสัมพันธ์
02 ม.ค. 62 ประกาศเรื่อง ขอเลื่อนประชุมบุคลากรสายวิชาการ ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ งานประชาสัมพันธ์

ประกาศทั่วไปวันที่ เรื่อง หน่วยงาน
22 พ.ค. 62 สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 6/2562 งานประชาสัมพันธ์
11 พ.ค. 62 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ งานประชาสัมพันธ์
07 พ.ค. 62 ประกาศ เรื่อง ผลการคัดเลือกบริษัทประกันภัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ งานประชาสัมพันธ์
03 พ.ค. 62 ข้อปฎิบัตินักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ งานประชาสัมพันธ์
17 เม.ย. 62 ประกาศ เรื่อง มาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช พ.ศ. ๒๕๖๑ งานประชาสัมพันธ์
31 มี.ค. 62 หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช งานประชาสัมพันธ์
31 มี.ค. 62 ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช งานประชาสัมพันธ์
28 มี.ค. 62 ประกาศ เรื่อง การรับข้อเสนอแผนความคุ้มครองอุบัติเหตุแก่นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 งานประชาสัมพันธ์
06 มี.ค. 62 ประกาศคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย เรื่อง การสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช งานประชาสัมพันธ์
18 ก.พ. 62 สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 2/2562 งานประชาสัมพันธ์
11 ม.ค. 62 สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 1/2562 งานประชาสัมพันธ์
02 ม.ค. 62 ประกาศเรื่อง ขอเลื่อนประชุมบุคลากรสายวิชาการ ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ งานประชาสัมพันธ์

นักศึกษา

อาจารย์/บุคลากร

บทความวิชาการ / งานวิจัย / สืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ


https://www.nstru.ac.th//resources/content/4/2016-06-20-11-22-390.62449100%201466396559logo_nstru.png 1 ม. 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80280 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (Nakhon Si Thammarat Rajabhat University) เป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2500 ตั้งอยู่ที่ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช Nakhon Si Thammarat Rajabhat University 075-392040 www@nstru.ac.th