มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

ประกาศทั่วไปวันที่ เรื่อง หน่วยงาน
07 ต.ค. 62 ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่สอบผ่านธรรมศึกษาระดับอุดมศึกษา พุทธศักราช 2561 งานประชาสัมพันธ์
02 ต.ค. 62 ประกาศสอบธรรมศึกษา ปีการศึกษา 2562 กองพัฒนานักศึกษา
30 ก.ย. 62 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาเช่าพื้นที่เพื่อจำหน่ายอาหารและอาหารว่าง ภายในศูนย์อาหาร (Student Union) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (ครั้งที่ ๒) งานประชาสัมพันธ์
30 ก.ย. 62 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาเช่าพื้นที่เพื่อจำหน่ายอาหารและอาหารว่าง ภายในศูนย์อาหาร (Food Park) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (ครั้งที่ ๒) งานประชาสัมพันธ์
10 ก.ย. 62 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาเช่าพื้นที่เพื่อจำหน่ายอาหารและอาหารว่าง งานประชาสัมพันธ์
09 ก.ย. 62 ประกาศ เปิดให้ยื่นซองเสนอราคาเช่าพื้นที่เพื่อจำหน่ายอาหารและอาหารว่าง ภายในศูนย์อาหาร (Student union) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (ครั้งที่ ๒) งานประชาสัมพันธ์
09 ก.ย. 62 ประกาศ เปิดให้ยื่นซองเสนอราคาเช่าพื้นที่เพื่อจำหน่ายอาหารและอาหารว่าง ภายในศูนย์อาหาร (Food Park) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (ครั้งที่ ๒) งานประชาสัมพันธ์
06 ก.ย. 62 เปิดให้ยื่นซองเสนอราคาเช่าพื้นที่เพื่อจำหน่ายอาหารญี่ปุ่นภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ฉบับแก้ไข งานประชาสัมพันธ์
30 ส.ค. 62 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาเช่าพื้นที่เพื่อจำหน่ายอาหารและอาหารว่าง ภายในศูนย์อารหาร (Food Park) งานประชาสัมพันธ์
26 ส.ค. 62 สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 9/2562 งานประชาสัมพันธ์
16 ส.ค. 62 เปิดให้ยื่นซองเสนอราคาเช่าพื้นที่เพื่อจำหน่ายอาหารและอาหารว่างภายในศูนย์อาหาร (Student Union) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช งานประชาสัมพันธ์
14 ส.ค. 62 ขอเชิญข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา เลือกผู้แทนสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช งานประชาสัมพันธ์

ประกาศทั่วไปวันที่ เรื่อง หน่วยงาน
07 ต.ค. 62 ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่สอบผ่านธรรมศึกษาระดับอุดมศึกษา พุทธศักราช 2561 งานประชาสัมพันธ์
02 ต.ค. 62 ประกาศสอบธรรมศึกษา ปีการศึกษา 2562 กองพัฒนานักศึกษา
30 ก.ย. 62 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาเช่าพื้นที่เพื่อจำหน่ายอาหารและอาหารว่าง ภายในศูนย์อาหาร (Student Union) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (ครั้งที่ ๒) งานประชาสัมพันธ์
30 ก.ย. 62 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาเช่าพื้นที่เพื่อจำหน่ายอาหารและอาหารว่าง ภายในศูนย์อาหาร (Food Park) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (ครั้งที่ ๒) งานประชาสัมพันธ์
10 ก.ย. 62 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาเช่าพื้นที่เพื่อจำหน่ายอาหารและอาหารว่าง งานประชาสัมพันธ์
09 ก.ย. 62 ประกาศ เปิดให้ยื่นซองเสนอราคาเช่าพื้นที่เพื่อจำหน่ายอาหารและอาหารว่าง ภายในศูนย์อาหาร (Student union) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (ครั้งที่ ๒) งานประชาสัมพันธ์
09 ก.ย. 62 ประกาศ เปิดให้ยื่นซองเสนอราคาเช่าพื้นที่เพื่อจำหน่ายอาหารและอาหารว่าง ภายในศูนย์อาหาร (Food Park) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (ครั้งที่ ๒) งานประชาสัมพันธ์
06 ก.ย. 62 เปิดให้ยื่นซองเสนอราคาเช่าพื้นที่เพื่อจำหน่ายอาหารญี่ปุ่นภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ฉบับแก้ไข งานประชาสัมพันธ์
30 ส.ค. 62 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาเช่าพื้นที่เพื่อจำหน่ายอาหารและอาหารว่าง ภายในศูนย์อารหาร (Food Park) งานประชาสัมพันธ์
26 ส.ค. 62 สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 9/2562 งานประชาสัมพันธ์
16 ส.ค. 62 เปิดให้ยื่นซองเสนอราคาเช่าพื้นที่เพื่อจำหน่ายอาหารและอาหารว่างภายในศูนย์อาหาร (Student Union) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช งานประชาสัมพันธ์
14 ส.ค. 62 ขอเชิญข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา เลือกผู้แทนสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช งานประชาสัมพันธ์

นักศึกษา

อาจารย์/บุคลากร

บทความวิชาการ / งานวิจัย / สืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ


https://www.nstru.ac.th//resources/content/4/2016-06-20-11-22-390.62449100%201466396559logo_nstru.png 1 ม. 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80280 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (Nakhon Si Thammarat Rajabhat University) เป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2500 ตั้งอยู่ที่ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช Nakhon Si Thammarat Rajabhat University 075-392040 www@nstru.ac.th