มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

ประกาศทั่วไปวันที่ เรื่อง หน่วยงาน
04 ธ.ค. 62 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาเช่าพื้นที่เพื่อประกอบกิจการเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ บริเวณที่พักอาคารชุดบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช งานประชาสัมพันธ์
04 ธ.ค. 62 ประกาศ การให้เช่าพื้นที่เพื่อประกอบกิจการเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ บริเวณหอพัก ๘ (พนัสแก้ว) หอพัก ๘ (แววมยุรา) ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ประจำปี ๒๕๖๒ งานประชาสัมพันธ์
21 พ.ย. 62 ประกาศ เรื่อง เปิดให้ยื่นซองเสนอราคาเช่าพื้นที่เพื่อจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม บริเวณหน้าอาคาร ๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (ฉบับแก้ไข) งานประชาสัมพันธ์
21 พ.ย. 62 ประกาศ เรื่อง ยกเลิกการเปิดให้ยื่นซองเสนอราคาเช่าพื้นที่เพื่อจำหน่ายอาหาร และเครื่องดื่ม บริเวณหน้าอาคาร ๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช งานประชาสัมพันธ์
19 พ.ย. 62 คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ที่ ๔๑๕๐/๒๕๖๒ เรื่อง มอบหมายการปฎิบัติหน้าที่ของผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี งานประชาสัมพันธ์
19 พ.ย. 62 เปิดให้ยื่นซองเสนอราคาเช่าพื้นที่เพื่อจำหน่ายอาหารและอาหารว่าง ภายในศูนย์อาหาร (Student union) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (ครั้งที่ ๓) งานประชาสัมพันธ์
19 พ.ย. 62 เปิดให้ยื่นซองเสนอราคาเช่าพื้นที่เพื่อจำหน่ายอาหารว่างและเครื่องดื่ม ภายในศูนย์อาหาร (Food Park) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (ครั้งที่ ๓) งานประชาสัมพันธ์
08 พ.ย. 62 การให้เช่าพื้นที่เพื่อประกอบกิจการเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ ประจำปี 2562 งานจัดหารายได้
05 พ.ย. 62 ขอแสดงความยินดีในการรับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี งานประชาสัมพันธ์
30 ต.ค. 62 เปิดให้ยื่นซองเสนอราคาเช่าพื้นที่เพื่อจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม บริเวณหน้าอาคาร ๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (ฉบับแก้ไข) งานประชาสัมพันธ์
07 ต.ค. 62 ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่สอบผ่านธรรมศึกษาระดับอุดมศึกษา พุทธศักราช 2561 งานประชาสัมพันธ์
02 ต.ค. 62 ประกาศสอบธรรมศึกษา ปีการศึกษา 2562 กองพัฒนานักศึกษา

ประกาศทั่วไปวันที่ เรื่อง หน่วยงาน
04 ธ.ค. 62 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาเช่าพื้นที่เพื่อประกอบกิจการเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ บริเวณที่พักอาคารชุดบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช งานประชาสัมพันธ์
04 ธ.ค. 62 ประกาศ การให้เช่าพื้นที่เพื่อประกอบกิจการเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ บริเวณหอพัก ๘ (พนัสแก้ว) หอพัก ๘ (แววมยุรา) ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ประจำปี ๒๕๖๒ งานประชาสัมพันธ์
21 พ.ย. 62 ประกาศ เรื่อง เปิดให้ยื่นซองเสนอราคาเช่าพื้นที่เพื่อจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม บริเวณหน้าอาคาร ๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (ฉบับแก้ไข) งานประชาสัมพันธ์
21 พ.ย. 62 ประกาศ เรื่อง ยกเลิกการเปิดให้ยื่นซองเสนอราคาเช่าพื้นที่เพื่อจำหน่ายอาหาร และเครื่องดื่ม บริเวณหน้าอาคาร ๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช งานประชาสัมพันธ์
19 พ.ย. 62 คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ที่ ๔๑๕๐/๒๕๖๒ เรื่อง มอบหมายการปฎิบัติหน้าที่ของผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี งานประชาสัมพันธ์
19 พ.ย. 62 เปิดให้ยื่นซองเสนอราคาเช่าพื้นที่เพื่อจำหน่ายอาหารและอาหารว่าง ภายในศูนย์อาหาร (Student union) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (ครั้งที่ ๓) งานประชาสัมพันธ์
19 พ.ย. 62 เปิดให้ยื่นซองเสนอราคาเช่าพื้นที่เพื่อจำหน่ายอาหารว่างและเครื่องดื่ม ภายในศูนย์อาหาร (Food Park) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (ครั้งที่ ๓) งานประชาสัมพันธ์
08 พ.ย. 62 การให้เช่าพื้นที่เพื่อประกอบกิจการเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ ประจำปี 2562 งานจัดหารายได้
05 พ.ย. 62 ขอแสดงความยินดีในการรับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี งานประชาสัมพันธ์
30 ต.ค. 62 เปิดให้ยื่นซองเสนอราคาเช่าพื้นที่เพื่อจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม บริเวณหน้าอาคาร ๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (ฉบับแก้ไข) งานประชาสัมพันธ์
07 ต.ค. 62 ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่สอบผ่านธรรมศึกษาระดับอุดมศึกษา พุทธศักราช 2561 งานประชาสัมพันธ์
02 ต.ค. 62 ประกาศสอบธรรมศึกษา ปีการศึกษา 2562 กองพัฒนานักศึกษา

นักศึกษา

อาจารย์/บุคลากร

บทความวิชาการ / งานวิจัย / สืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ


https://www.nstru.ac.th//resources/content/4/2016-06-20-11-22-390.62449100%201466396559logo_nstru.png 1 ม. 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80280 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (Nakhon Si Thammarat Rajabhat University) เป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2500 ตั้งอยู่ที่ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช Nakhon Si Thammarat Rajabhat University 075-392040 www@nstru.ac.th