มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

ประกาศทั่วไปวันที่ เรื่อง หน่วยงาน
18 ก.พ. 62 สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 2/2562 งานประชาสัมพันธ์
11 ม.ค. 62 สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 1/2562 งานประชาสัมพันธ์
02 ม.ค. 62 ประกาศเรื่อง ขอเลื่อนประชุมบุคลากรสายวิชาการ ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ งานประชาสัมพันธ์
02 ม.ค. 62 ประกาศเรื่อง เตรียมการรับสถานการณ์พายุดีเปรสชั่น งานประชาสัมพันธ์
28 ธ.ค. 61 ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง กำหนดตำแหน่งเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องห้ามมิให้ดำเนินกิจการตามความในมาตรา ๑๐๐ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ พ.ศ. ๒๕๔๔ งานประชาสัมพันธ์
18 ธ.ค. 61 สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 11/2561 งานประชาสัมพันธ์
16 ธ.ค. 61 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ประกาศหยุด 1 วัน ในวันจันทร์ที่ 17 ธันวาคม 2561 เนื่องจากสถานการณ์อุทกภัยในหลายพื้นที่ของจังหวัด งานประชาสัมพันธ์
28 พ.ย. 61 สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบ.) เกี่ยวกับอัตราค่าละเมิดต่อภาระการรักษาวินัยจราจร พ.ศ.2561 งานประชาสัมพันธ์
19 พ.ย. 61 สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 10/2561 งานประชาสัมพันธ์
30 ต.ค. 61 ประกาศ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นนายกสโมสรบุคลากร มรภ.นศ. งานประชาสัมพันธ์
24 ต.ค. 61 สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 9/2561 งานประชาสัมพันธ์
18 ต.ค. 61 ประกาศให้มีการเรียนการสอนในวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 งานประชาสัมพันธ์

ประกาศทั่วไปวันที่ เรื่อง หน่วยงาน
18 ก.พ. 62 สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 2/2562 งานประชาสัมพันธ์
11 ม.ค. 62 สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 1/2562 งานประชาสัมพันธ์
02 ม.ค. 62 ประกาศเรื่อง ขอเลื่อนประชุมบุคลากรสายวิชาการ ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ งานประชาสัมพันธ์
02 ม.ค. 62 ประกาศเรื่อง เตรียมการรับสถานการณ์พายุดีเปรสชั่น งานประชาสัมพันธ์
28 ธ.ค. 61 ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง กำหนดตำแหน่งเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องห้ามมิให้ดำเนินกิจการตามความในมาตรา ๑๐๐ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ พ.ศ. ๒๕๔๔ งานประชาสัมพันธ์
18 ธ.ค. 61 สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 11/2561 งานประชาสัมพันธ์
16 ธ.ค. 61 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ประกาศหยุด 1 วัน ในวันจันทร์ที่ 17 ธันวาคม 2561 เนื่องจากสถานการณ์อุทกภัยในหลายพื้นที่ของจังหวัด งานประชาสัมพันธ์
28 พ.ย. 61 สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบ.) เกี่ยวกับอัตราค่าละเมิดต่อภาระการรักษาวินัยจราจร พ.ศ.2561 งานประชาสัมพันธ์
19 พ.ย. 61 สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 10/2561 งานประชาสัมพันธ์
30 ต.ค. 61 ประกาศ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นนายกสโมสรบุคลากร มรภ.นศ. งานประชาสัมพันธ์
24 ต.ค. 61 สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 9/2561 งานประชาสัมพันธ์
18 ต.ค. 61 ประกาศให้มีการเรียนการสอนในวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 งานประชาสัมพันธ์
https://www.nstru.ac.th//resources/content/4/2016-06-20-11-22-390.62449100%201466396559logo_nstru.png 1 ม. 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80280 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (Nakhon Si Thammarat Rajabhat University) เป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2500 ตั้งอยู่ที่ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช Nakhon Si Thammarat Rajabhat University 075-392040