มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

ขอเชิญเข้าร่วมอบรม การใช้งาน Google Apps For Education
ด้วยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการโดยมีเป้าหมายเพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการใช้ Google Apps For Education  เพื่อนำมาใช้สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและถ่ายทอดให้กับบุคลากรและนักศึกษา อีกทั้งเพื่อให้นำความรู้ทางด้านเทคโนโลยีไปใช้ในการพัฒนาศักยภาพการทำงานในองค์กร ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น จัดอบรมให้กับเจ้าหน้าที่ บุคลากรภายใน รุ่นแรก ระหว่างวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ (รอบนำร่องใช้งาน) ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1939  สามารถอ่านรายละเอียดหลักสูตร  และวันเวลาในการอบรม ตามลิ้งด้านล่างนี้

 

ดาวน์โหลดรายละเอียดการอบรม ที่นี่

ดาวน์โหลดใบสมัคร ที่นี่


คำสำคัญ

GoogleGoogle Apps For Education


ข่าวที่เกี่ยวข้อง


https://www.nstru.ac.th//resources/content/4/2016-06-20-11-22-390.62449100%201466396559logo_nstru.png 1 ม. 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80280 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (Nakhon Si Thammarat Rajabhat University) เป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2500 ตั้งอยู่ที่ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช Nakhon Si Thammarat Rajabhat University 075-392040 www@nstru.ac.th