มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

สำนักวิทยฯ มรภ.นศ. จัดอบรมบรรณารักษ์ทำอะไรได้บ้าง

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรม “บรรณารักษ์ทำอะไรได้บ้าง” ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุมพรหมโยธี  เพื่อให้บุคลากรทุกฝ่ายที่ทำงานด้านห้องสมุด ได้มีทักษะและสมรรถนะในการทำงานยุคปัจจุบันได้

 

รศ.วิมล ดำศรี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช กล่าวว่า ในการอบรมเรื่องบรรณารักษ์ทำอะไรได้บ้าง เป็นกิจกรรมภายใต้โครงการอบรมบทบาทห้องสมุดในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.กุลธิดา ท้วมสุข คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งเป็นผู้มีประสบการณ์ในด้านการจัดการสารสนเทศศาสตร์ ที่เป็นสหสาขาวิชาซึ่งนับวันจะมีความสำคัญอย่างมากในการตัดสินใจ และแก้ปัญหาที่ในยุคปัจจุบันมีความต้องการสารสนเทศที่แตกต่างไปจากอดีต ทั้งด้านเนื้อหา ความลึกซึ้ง และรูปแบบของสารสนเทศ  บรรณารักษ์จึงจำเป็นต้องเปลี่ยนบทบาทในการนำเสนอ และการให้บริการสารสนเทศรวมไปถึงสมรรถนะในการทำงาน ที่สามารถสนองตอบแก่ผู้ใช้ ได้ทุกที่ ทุกเวลา ด้วยเหตุผลดังกล่าว มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชจึงจัดการอบรมในเรื่อง บรรณารักษ์ทำอะไรได้บ้างขึ้น

 

 

ด้านผศ.ดร.พงษ์ศักดิ์ สังขภิญโญ กล่าวเพิ่มเติมว่า ในการจัดการอบรมดังกล่าวเป็นการให้บริการวิชาการแก่สังคม เนื่องจากบรรณารักษ์ เจ้าหน้าที่ และบุคลากรทุกฝ่ายที่ทำงานด้านห้องสมุด และสถาบันบริการสารสนเทศทุกประเภทจำเป็นจะต้องเรียนรู้บทบาทของห้องสมุดละบรรณารักษ์ในยุคดิจิทัล ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เพื่อนำไปใช้ในการจัดการสารสนเทศที่มีอยู่ และเพื่อเป็นกำลังสำคัญในการที่จะพัฒนาการศึกษาทั้งในปัจจุบัน และอนาคต จึงจำเป็นจะต้องพัฒนาทักษะในการจัดการสารสนเทศ โดยใช้เทคโนโลยีเพื่อนำไปใช้ในการจัดการสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่ง ๆ ขึ้นไป

 


คำสำคัญ

สำนักวิทยบริการบรรณารักษ์บรรณารักษ์ทำอะไรได้บ้าง


ข่าวที่เกี่ยวข้องคุยกับเรา
https://www.nstru.ac.th//resources/content/4/2016-06-20-11-22-390.62449100%201466396559logo_nstru.png 1 ม. 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80280 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (Nakhon Si Thammarat Rajabhat University) เป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2500 ตั้งอยู่ที่ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช Nakhon Si Thammarat Rajabhat University 075-392040 www@nstru.ac.th