มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ชวนส่งกำลังใจ และ ความช่วยเหลือ แก่ผู้ประสบอุทกภัย จังหวัดนครศรีธรรมราช

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เปิด "ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช” เพื่อให้ความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ร่วมแรงร่วมใจกันประกอบอาหาร พร้อมลงพื้นที่แจกจ่ายอาหารและน้ำดื่มยังจุดต่าง ๆ ที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยในขณะนี้

ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช ได้ใช้พื้นที่บริเวณใต้หอพัก A เปิดเป็นโรงครัวในการจัดทำอาหารกล่อง นำไปแจกจ่ายให้แก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งศูนย์ฯ ได้เริ่มแจกจ่ายอาหารกล่อง และน้ำดื่มมาตั้งแต่วันที่ 6 มกราคม 2560 แล้วกว่า 1,000 กล่อง

ในขณะนี้ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ยังคงผลิตอาหารกล่องพร้อมออกแจกจ่ายช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัยที่ยังไม่สามารถประกอบอาหารเองได้

โดยการเปิดศูนย์ฯ ช่วยเหลือในครั้งนี้ได้มีบริษัท ห้างร้าน บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครฯและประชาชนทั่วไปนำข้าวของ น้ำดื่ม ข้าวสาร พร้อมบริจาคเงินสมทบการจัดทำอาหารกล่องอย่างต่อเนื่อง ผู้มีกุศลจิตที่ต้องการบริจาคเงินเพื่อสมทบทุนในการช่วยเหลือสามารถบริจาคได้ที่ธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี "ราชภัฏรวมใจ ช่วยเหลือผู้ประสบภัย"หมายเลขบัญชี 985-4-86407-3 ส่วนประชาชนในพื้นที่ใดต้องการขอรับความช่วยเหลือจาก “ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช” ติดต่อได้ที่ ดร.สมปอง รักษาธรรม 084-753-1030 หรือคุณวุฒิชัย รัตนพันธ์ 091-079-7503

คำสำคัญ

ผู้ประสบอุทกภัยสภาวะน้ำท่วม


ข่าวที่เกี่ยวข้อง


นักศึกษา

อาจารย์/บุคลากร

บทความวิชาการ / งานวิจัย / สืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ


https://www.nstru.ac.th//resources/content/4/2016-06-20-11-22-390.62449100%201466396559logo_nstru.png 1 ม. 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80280 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (Nakhon Si Thammarat Rajabhat University) เป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2500 ตั้งอยู่ที่ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช Nakhon Si Thammarat Rajabhat University 075-392040 [email protected]