มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

คณะวิทย์ฯ รับการตรวจประกันระดับคณะ ปีการศึกษา 2560
วันนี้ (3 ก.ย. 61) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช รับการประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2560 โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ปราณี เพชรแก้ว เป็นประธานกรรมการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิดา มีสุข รองศาสตราจารย์ ดร.ธวัช ชิตตระการ อาจารย์วีณา ลีลาประเสริฐศิลป์ เป็นกรรมการ และมีรองศาสตราจารย์จารุยา ขอพลอยกลาง เป็นกรรมการและเลขานุการ ณ ห้องประชุม 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช


คำสำคัญ

งานประกันคุณภาพการศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


ข่าวที่เกี่ยวข้อง


นักศึกษา

อาจารย์/บุคลากร

บทความวิชาการ / งานวิจัย / สืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ


https://www.nstru.ac.th//resources/content/4/2016-06-20-11-22-390.62449100%201466396559logo_nstru.png 1 ม. 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80280 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (Nakhon Si Thammarat Rajabhat University) เป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2500 ตั้งอยู่ที่ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช Nakhon Si Thammarat Rajabhat University 075-392040 www@nstru.ac.th