มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

ส่วนมาตรฐานฯ มรภ.นศ. จัดอบรมการใช้ระบบ e - Filing
width=777

 

ส่วนมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบ e-Filing สำหรับสนับสนุนงานประกันคุณภาพการศึกษาปีการศึกษา ปีการศึกษา 2558   ระหว่างวันที่ 27 – 28 กรกฎาคม 2559 ณ  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ห้อง 1939

 

วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าทั้งหน่วยงานระดับคณะ สำนัก สถาบัน หลักสูตร และมหาวิทยาลัย  มีความรู้  ความเข้าใจในระบบการจัดเก็บข้อมูลงานประกันคุณภาพการศึกษาด้วยระบบ  e-Filing  สามารถจัดเก็บเอกสารด้านประกันคุณภาพการศึกษาได้อย่างเป็นระบบ และสามารถเรียกใช้งานได้อย่างรวดเร็ว  กลุ่มเป้าหลายผู้เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้คือคณาจารย์ทุกหลักสูตร (ตัวแทนหลักสูตรละ 2 ท่าน) และบุคลากรที่รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับ

 

วันแรกของการอบรมภาคเช้า  (27  กรกฎาคม  2559)  ระดับหลักสูตร กลุ่มที่ 1 คณะครุศาสตร์และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ลงทะเบียน อบรมการใช้งานระบบ e-Filing สำหรับสนับสนุนงานประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2558   และอบรมการประยุกต์ใช้งานระบบ e-Filing กับงานประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2558 ระดับหลักสูตร และการเตรียมความพร้อมก่อนใช้งานจริง


คำสำคัญ

ส่วนมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาประกันคุณภาพe-Filing


ข่าวที่เกี่ยวข้องคุยกับเรา
https://www.nstru.ac.th//resources/content/4/2016-06-20-11-22-390.62449100%201466396559logo_nstru.png 1 ม. 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80280 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (Nakhon Si Thammarat Rajabhat University) เป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2500 ตั้งอยู่ที่ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช Nakhon Si Thammarat Rajabhat University 075-392040 www@nstru.ac.th