มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

นักศึกษาสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า จิตอาสาซ่อมแซมระบบไฟฟ้าวัดวิทยาลัยครูรังสรรค์




เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2561 นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ปฏิบัติการตรวจสอบซ่อมแซมและติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในบริเวณวัดวิทยาลัยครูรังสรรค์ ต.ท่างิ้ว อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช ภายใต้การกำกับดูแลของอาจารย์วิชิต มาลาเวช อาจารย์ศักดิ์รพี ขุนเพ็ชร และอาจารย์ นราพงศ์ ช่วยชัย อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

กิจกรรมดังกล่าวทำให้นักศึกษาได้เรียนรู้และทดลองปฏิบัติจริงในสถานที่และสถานการณ์จริงโดยการนำองค์ความรู้ที่ได้ศึกษาในสาขาของตนคือวิศวกรรมไฟฟ้ามาใช้งานจริงให้กับชุมชน แสดงถึงการมีจิตอาสาของนักศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยที่ว่า บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เป็นบัณฑิตนักคิด นักปฏิบัติ มีจิตสาธารณะ

ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช


คำสำคัญ

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมวิศวกรรมไฟฟ้าจิตอาสา


ข่าวที่เกี่ยวข้อง


นักศึกษา

อาจารย์/บุคลากร

บทความวิชาการ / งานวิจัย / สืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ


https://www.nstru.ac.th//resources/content/4/2016-06-20-11-22-390.62449100%201466396559logo_nstru.png 1 ม. 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80280 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (Nakhon Si Thammarat Rajabhat University) เป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2500 ตั้งอยู่ที่ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช Nakhon Si Thammarat Rajabhat University 075-392040 www@nstru.ac.th