มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

นักศึกษา คณาจารย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าร่วมการแข่งขันฮอนด้าประหยัดเชื้อเพลิง ปีที่ 21 ณ สนามช้างอินเตอร์เนชันแนลเซอร์กิต จังหวัดบุรีรัมย์
นักศึกษา พร้อมด้วย คณาจารย์ สาขาวิชาเครื่องกล คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เข้าร่วมการแข่งขันฮอนด้าประหยัดเชื้อเพลิง ปีที่ 21 ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 12 – 13 พฤศจิกายน 2561 ณ สนามช้างอินเตอร์เนชันแนลเซอร์กิต จังหวัดบุรีรัมย์
ดร.อภิศันย์ ศิริพันธ์ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เปิดเผยว่า ก่อนที่นักศึกษา และคณาจารย์ สาขาวิชาเครื่องกล จะออกเดินทาง ได้เข้าขอรับพรจาก ผศ.ดร. ฆนัท ธาตุทอง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช แล้ว จึงออกเดินทางเข้าร่วมการแข่งดังกล่าว และสำหรับการแข่งขันฮอนด้าประหยัดเชื้อเพลิง ปีที่ 21 นี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมศักยภาพด้านวิศวกรรมยานยนต์ให้แก่เด็กไทย เติบโตสู่การเป็นวิศวกรที่มีคุณภาพ เปิดโอกาสให้นักศึกษาในสาขาช่างยนต์และวิศวกรรม ได้รับประสบการณ์จริงจากการนำความรู้ในห้องเรียนมาต่อยอดด้วยการลงมือประดิษฐ์รถ และค้นหานวัตกรรมที่ทำให้รถมีอัตราการประหยัดน้ำมันมากที่สุด เป็นการเรียนรู้ในมุมมองที่กว้าง และเสริมสร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม จุดพลังฝันให้แก่กำลังสำคัญองชาติ ซึ่งในแต่ละปีจะมีมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันกว่า 400 ทีม ทำให้คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ได้เห็นถึงความสำคัญดังกล่าวจึงได้สนับสนุนให้นักศึกษาของสาขาวิชาเครื่องกลเข้าร่วมการแข่งทุกปี เนื่องจากทีมชนะเลิศสถิติสูงสุดจะได้รับสิทธิเข้าร่วมแข่งขันรถประหยัดเชื้อเพลิงระดับนานาชาติต่อไป และในปีนี้ก็หวังว่านักศึกษาของเราจะได้รับชัยชนะและได้เข้าร่วมการแข่งขันในระดับนานาชาติต่อไป

ณัชฌา นนทโชติ / ข่าว
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม / ภาพ


คำสำคัญ

ฮอนด้าประหยัดเชื้อเพลิง ปีที่ 21คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช


ข่าวที่เกี่ยวข้อง


นักศึกษา

อาจารย์/บุคลากร

บทความวิชาการ / งานวิจัย / สืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ


https://www.nstru.ac.th//resources/content/4/2016-06-20-11-22-390.62449100%201466396559logo_nstru.png 1 ม. 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80280 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (Nakhon Si Thammarat Rajabhat University) เป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2500 ตั้งอยู่ที่ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช Nakhon Si Thammarat Rajabhat University 075-392040 www@nstru.ac.th