มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

คณะมนุษย์ฯ จัดกิจกรรมพัฒนาอัตลักษณ์นักศึกษา สู่นักคิด นักปฏิบัติ จิตสาธารณะ
วันนี้ (17 พ.ย. 61) เวลา 09.30 น. ผศ.ดร.ฆนัท ธาตุทอง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช มอบหมายให้ ดร.สมปอง รักษาธรรม รองอธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมพัฒนาอัตลักษณ์นักศึกษา สู่นักคิด นักปฏิบัติ จิตสาธารณะ ในหัวข้อ การพัฒนาบุคลิคภาพ โดย ผศ.ดร.ธีรวัฒน์ ช่างสานและคณะ การใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง โดยอาจารย์ปาริชาต เซียะคง การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสร้างสรรค์ โดย ผศ.ดร.อุทัย คูหาพงศ์และคณะ ณ หอประชุมภักดีดำรงฤทธิ์ ชั้น 2


คำสำคัญ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์อบรม


ข่าวที่เกี่ยวข้อง


https://www.nstru.ac.th//resources/content/4/2016-06-20-11-22-390.62449100%201466396559logo_nstru.png 1 ม. 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80280 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (Nakhon Si Thammarat Rajabhat University) เป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2500 ตั้งอยู่ที่ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช Nakhon Si Thammarat Rajabhat University 075-392040