มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

ผู้บริหาร ม.ราชภัฏนครฯ เข้ารับฟังสรุปผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ 2561
วันนี้ (21 พ.ย. 2561) เวลา 11.00 น.  ผศ.ดร.ฆนัท ธาตุทอง อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยรองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี หัวหน้าศูนย์ สำนัก และตัวแทนบุคลากรของมหาวิทยาลัย เข้ารับฟังสรุปผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงาน ประกอบด้วย รศ.ดร.ชิรวัฒน์ นิจเนตร  รศ.ประดิษฐ์ มีสุข รศ.ดร.วันชัย ธรรมสัจการ  รศ.ดร.ชูศักดิ์ เอกเพชร  ผศ.ดร.วสันต์ กาญจนมุกดา  ดร.ธนาภรณ์ เมืองมุงคุณ และผศ.ดร.วันชัย เอื้อยจิตรเมศ ณ ห้องประชุมนิลพยัคฆ์ ชั้น 1 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช


คำสำคัญ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช


ข่าวที่เกี่ยวข้อง


นักศึกษา

อาจารย์/บุคลากร

บทความวิชาการ / งานวิจัย / สืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ


https://www.nstru.ac.th//resources/content/4/2016-06-20-11-22-390.62449100%201466396559logo_nstru.png 1 ม. 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80280 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (Nakhon Si Thammarat Rajabhat University) เป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2500 ตั้งอยู่ที่ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช Nakhon Si Thammarat Rajabhat University 075-392040 www@nstru.ac.th