มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อบรมการนำเสนองานวิจัยเป็นภาษาอังกฤษ
เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมอบรมการนำเสนองานวิจัยเป็นภาษาอังกฤษ โดย ผศ.ดร.ฆนัท ธาตุทอง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภนครศรีธรรมราช มอบหมายให้ ผศ.ดร.ปานจิต มุสิก คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นผู้กล่าวเปิดกิจกรรม และได้รับเกียรติจากคุณสตีเว่น แม็คคอลลัม เป็นวิทยากร กิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษาอังกฤษ และนำเสนองานวิจัยเป็นภาษาอังกฤษที่ดี ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 3-4 ของคณะ ซึ่งมีนักศึกษาเข้าร่วมจำนวน 100 คน ณ ห้องประชุม 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช


คำสำคัญ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีงานวิจัยอบรมการนำเสนอภาษาอังกฤษ


ข่าวที่เกี่ยวข้อง


https://www.nstru.ac.th//resources/content/4/2016-06-20-11-22-390.62449100%201466396559logo_nstru.png 1 ม. 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80280 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (Nakhon Si Thammarat Rajabhat University) เป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2500 ตั้งอยู่ที่ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช Nakhon Si Thammarat Rajabhat University 075-392040