มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการอบรม เรื่อง "อาชีพและธุรกิจที่น่าสนใจในอนาคต"
เมื่อวันเสาร์ที่ 1 ธันวาคม 2561 เวลา 08.00 - 16.00 น. คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จัดโครงการอบรมให้ข้อมูล และความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพแก่ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน เรื่อง "อาชีพและธุรกิจที่น่าสนใจในอนาคต" วิทยากร โดย คุณพิมพ์ชนา ศรีจันทร์ เจ้าของโรงงานอินดี้รองเท้าแฮนด์เมดจากยางพารา คุณกรกนก ศรีนวลอ่อน ดีลเลอร์แบนด์เบอร์รี่เพิร์ล และคุณมติ รักหวาน Project Director บริษัท ศรีวิชัยครีเอชั่นเฮาส์ จำกัด ที่ปรึกษาและดูแลวางแผน Marketing Online ในเวลา 08.00 น. ผศ.สุชาดา การะกรณ์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานเปิดโครงการอบรม ณ ห้องประชุมบุษบา คณะวิทยาการจัดการ ชั้น 2 อาคารพรหมโยธี

ขอขอบคุณภาพและข้อมูลจาก : อาจารย์โสภณ ชุมทองโด รองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ


คำสำคัญ

อาชีพและธุรกิจที่น่าสนใจในอนาคตคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช


ข่าวที่เกี่ยวข้อง


https://www.nstru.ac.th//resources/content/4/2016-06-20-11-22-390.62449100%201466396559logo_nstru.png 1 ม. 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80280 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (Nakhon Si Thammarat Rajabhat University) เป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2500 ตั้งอยู่ที่ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช Nakhon Si Thammarat Rajabhat University 075-392040