มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

สถาบันวิจัยฯ มรภ.นศ. ร่วมจัดนิทรรศการโครงการท้าทายไทย ABC ในงานประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏวิชาการ ครั้งที่ 5 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
วันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 หน่วยวิจัยเชิงพื้นที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช นำโดย ผศ. สุจารี แก้วคง รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ, ผศ.สุรศักดิ์ แก้วอ่อน ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา, ผศ.ดร.สมรักษ์ รอดเจริญ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา, ดร.ธัชชา สามพิมพ์ หัวหน้าหน่วยวิจัยเชิงพื้นที่ พร้อมด้วยอาจารย์ นักวิจัย เจ้าหน้าที่และชุมชนพิปูนได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการโครงการท้าทายไทย ABC (สกว.) ภายใต้โครงการกระบวนการบริหารจัดการงานวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นยกระดับคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน กรณีศึกษา อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยประกอบด้วย 3 โครงการย่อย คือ 1) การพัฒนากระบวนการสร้างสรรค์งานศิลปะเพื่อสร้างตราสัญลักษณ์และออกแบบบรรจุภัณฑ์แบบมีส่วนร่วมของชุมชนฯ โดย ผศ.แฉล้ม สถาพร, ผศ.ภาสกร ทองขุนดำ และคณะ 2) โครงการการพัฒนาระบบบัญชีของผู้ผลิตสินค้าเพื่อสร้างเสริมเศรษฐกิจเข้มแข็งฯ โดย ผศ.พัชรินทร์ โสมปาน, อ.มโนรส บริรักษ์อราวินท์ และคณะ 3) โครงการออกแบบผลิตภัณฑ์ยางพารา โดย อ.ณปภัช จันทร์เมืองและคณะ ในงานประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏวิชาการ ครั้งที่ 5 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ระหว่างวันที่ 3-5 ธันวาคม 2561


ขอขอบคุณภาพและข้อมูลจาก : ผศ.ดร.สมรักษ์ รอดเจริญ รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิจัยสถาบันวิจัยและพัฒนา


คำสำคัญ

นิทรรศการโครงการท้าทายไทยประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏวิชาการ ครั้งที่ 5


ข่าวที่เกี่ยวข้อง


https://www.nstru.ac.th//resources/content/4/2016-06-20-11-22-390.62449100%201466396559logo_nstru.png 1 ม. 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80280 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (Nakhon Si Thammarat Rajabhat University) เป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2500 ตั้งอยู่ที่ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช Nakhon Si Thammarat Rajabhat University 075-392040