มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

ผู้บริหาร มรภ.นศ. ร่วมพิธีเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 5 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
วันจันทร์ ที่ 3 ธันวาคม 2561 ผศ.ดร.ฆนัท ธาตุทอง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช นำทีมผู้บริหาร นักวิจัย เจ้าหน้าที่ และชุมชน ภายใต้การกำกับดูแลและประสานงานของสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ "ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 5" ซึ่งจัดระหว่างวันที่ 2 - 5 ธันวาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  และร่วมจัดแสดงนิทรรศการในภายใต้โครงการวิจัยท้าทายไทย พิปูน สกว (ABC) ภายใต้โครงการกระบวนการบริหารจัดการงานวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นยกระดับคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน กรณีศึกษา อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช โดย ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธานพิธีเปิดงานประชุมวิชาการฯดังกล่าว

ขอขอบคุณภาพและข้อมูลจาก : ผศ.ดร.สมรักษ์ รอดเจริญ รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิจัยสถาบันวิจัยและพัฒนา


คำสำคัญ

ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 5มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ "ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 5"


ข่าวที่เกี่ยวข้อง


https://www.nstru.ac.th//resources/content/4/2016-06-20-11-22-390.62449100%201466396559logo_nstru.png 1 ม. 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80280 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (Nakhon Si Thammarat Rajabhat University) เป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2500 ตั้งอยู่ที่ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช Nakhon Si Thammarat Rajabhat University 075-392040