มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

น.ศ.นิเทศศาสตร์ คว้ารางวัลนักสื่อสารภาคพลเมืองดีเด่นประจำปี 2561 จากไทยพีบีเอส
จากการประชุมสมัชชาเครือข่ายเพื่อนสื่อสารธารณะระดับชาติ เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2561 ขององค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย หรือสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ได้ดำเนินการคัดเลือกนักสื่อสารภาคพลเมืองดีเด่นประจำปี 2561 ซึ่งได้แก่ นายพงษ์พัฒน์ ด่านอุดม นักศึกษาชั้นปีที่ 3 วิชาเอกวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ หลักสูตรนิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช รางวัลดังกล่าวมาจากการคัดเลือกของคณะกรรมการสมาชิกสภาผู้ชมภูมิภาค ซึ่งจะพิจารณานักสื่อสารพลเมืองที่มีผลงานออกสู่หน้าจอโทรทัศน์อย่างต่อเนื่อง ตลอดจน มีส่วนร่วมในการสื่อสารที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ทั้งสื่อออนไลน์ สื่อออนแอร์ และสื่อออน กราวนด์

นายพงษ์พัฒน์ ให้สัมภาษณ์ว่า รู้สึกภูมิใจกับรางวัลนี้ เพราะที่จริงต้องการเพียงสื่อสารเรื่องราวในพื้นที่ และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ โดยนำสิ่งจากการที่ได้ศึกษาไปสู่การลงมือทำจริง การได้รับรางวัลนี้ทำให้ตนรู้สึกมีกำลังใจในการสร้างสรรค์งานด้านต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์แก่สังคม และจะพัฒนาตนเองต่อไปให้สมกับเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

ขอขอบคุณภาพและข่าวจาก : ดร.เมธาวี แก้วสนิท อาจารย์ประจำ หลักสูตรนิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ


คำสำคัญ

นิเทศศาสตร์คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชพงษ์พัฒน์ ด่านอุดม


ข่าวที่เกี่ยวข้อง


นักศึกษา

อาจารย์/บุคลากร

บทความวิชาการ / งานวิจัย / สืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ


https://www.nstru.ac.th//resources/content/4/2016-06-20-11-22-390.62449100%201466396559logo_nstru.png 1 ม. 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80280 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (Nakhon Si Thammarat Rajabhat University) เป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2500 ตั้งอยู่ที่ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช Nakhon Si Thammarat Rajabhat University 075-392040 www@nstru.ac.th