มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

ม.ราชภัฏนครฯ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การถ่ายทอดมาตรฐานอุดมศึกษาสู่การปฏิบัติในการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การถ่ายทอดมาตรฐานอุดมศึกษาสู่การปฏิบัติในการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับมหาวิทยาลัย ในวันที่ 24 - 25 ธันวาคม 2561 โดย ผศ. ดร.ฆนัท ธาตุทอง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชได้มอบหมายให้ ผศ. ดร.วิชิต สุขทร รองอธิการบดี เป็นประธานในการเปิดโครงการ ในวันที่ 24 ธันวาคม 2561 เวลา 08.30 น. หลังจากนั้นเวลา 09.00 น. มีการบรรยายเรื่อง “การถ่ายทอดมาตรฐานอุดมศึกษาสู่การปฏิบัติในการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา” โดย รศ.ประดิษฐ์ มีสุข อีกทั้งมีการแบ่งกลุ่มปฏิบัติ จัดทำรายงานการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร และการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร ของบุคลากรผู้เข้าร่วมอบรม โดยจัดขึ้น ณ ห้องประชุมนิลพยัค สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช


คำสำคัญ

ประกันคุณภาพการศึกษา


ข่าวที่เกี่ยวข้อง


นักศึกษา

อาจารย์/บุคลากร

บทความวิชาการ / งานวิจัย / สืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ


https://www.nstru.ac.th//resources/content/4/2016-06-20-11-22-390.62449100%201466396559logo_nstru.png 1 ม. 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80280 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (Nakhon Si Thammarat Rajabhat University) เป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2500 ตั้งอยู่ที่ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช Nakhon Si Thammarat Rajabhat University 075-392040 www@nstru.ac.th