มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

กองทัพภาคที่ 4 ร่วมกับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มรภ. นศ. จัดโครงการฝึกอบรมปลูกจิตสำนึก เทิดทูน ชาติ กษัตริย์ และคุณธรรมจริยธรรม ประจำปี 2562
กองทัพภาคที่ 4 โดยกองกิจการมวลชนและสารนิเทศ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 รุ่นที่ 2 ร่วมกับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ได้ร่วมมือกันจัดโครงการฝึกอบรมปลูกจิตสำนึก เทิดทูน ชาติ กษัตริย์ และคุณธรรมจริยธรรม ประจำปี 2562 ให้แก่นักศึกษา มรภ. นศ. ในวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2561 โดยมี พลตรีอดิศักดิ์ ประชากิตติกุล เป็นประธานในพิธีเปิด ณ หอประชุมอาคารภักดีดำรงฤทธิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช


คำสำคัญ


ข่าวที่เกี่ยวข้อง


นักศึกษา

อาจารย์/บุคลากร

บทความวิชาการ / งานวิจัย / สืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ


https://www.nstru.ac.th//resources/content/4/2016-06-20-11-22-390.62449100%201466396559logo_nstru.png 1 ม. 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80280 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (Nakhon Si Thammarat Rajabhat University) เป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2500 ตั้งอยู่ที่ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช Nakhon Si Thammarat Rajabhat University 075-392040 www@nstru.ac.th