มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

คณะครุศาสตร์ มรภ. นศ. จัดโครงการเสวนาการประยุกต์ใช้กระบวนการ CCR เพื่อการผลิตและพัฒนาครูพื้นที่ภาคใต้

วันพฤหัสบดี ที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช โดยคณะครุศาสตร์ได้จัดโครงการเสวนาการประยุกต์ใช้กระบวนการ CCR เพื่อการผลิตและพัฒนาครูพื้นที่ภาคใต้ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฆนัท ธาตุทอง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชเป็นประธานในการเปิดโครงการ โครงการนี้มีการให้ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการ CCR โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากหลาย ๆ ท่านและหลาย ๆ สถาบัน และผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยตัวแทนนักวิจัย อาจารย์ นักศึกษาในโครงการ CCR ปีที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ภูเก็ต และนครศรีธรรมราช ประมาณ 30 คน โดยได้จัดขึ้น ณ ห้องประชุมเอื้องมณี ชั้น 1 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช


คำสำคัญ


ข่าวที่เกี่ยวข้อง


นักศึกษา

อาจารย์/บุคลากร

บทความวิชาการ / งานวิจัย / สืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ


https://www.nstru.ac.th//resources/content/4/2016-06-20-11-22-390.62449100%201466396559logo_nstru.png 1 ม. 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80280 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (Nakhon Si Thammarat Rajabhat University) เป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2500 ตั้งอยู่ที่ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช Nakhon Si Thammarat Rajabhat University 075-392040 www@nstru.ac.th