มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

น.ศ. มรภ.นครฯ ในโครงการ SEA-Teacher รับโอวาทจากอธิการบดีก่อนเดินทางไปต่างประเทศ

หน่วยวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ได้นำนักศึกษาในโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาครูในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Pre-Service Student Teacher Exchange in Southeast Asia : SEA-Teacher Project) ครั้งที่ 7 เพื่อพัฒนาทักษะด้านการสอนและด้านภาษาอังกฤษให้แก่นักศึกษาครูฝึกงาน เข้าพบ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฆนัท ธาตุทอง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ในวันพฤหัสบดีที่ 3 มกราคม 2562 ณ ห้องพักรับรอง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เพื่อรับโอวาทและกำลังใจก่อนการเดินทางเพื่อไปฝึกสอน ณ ประเทศฟิลิปปินส์และประเทศอินโดนีเซีย ระหว่างวันที่ 7 มกราคม – 7 กุมภาพันธ์ 2562 ในนามตัวแทนของมหาวิทยาลัยในการเข้าร่วมโครงการดังกล่าว โดยมีนักศึกษาคณะครุศาสตร์เข้าร่วมโครงการ จำนวน 5 คน ประกอบด้วย
นางสาวหทัยชนก นามเจริญ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 วิชาเอกคณิตศาสตร์
นางสาววราพัชร จันทร์มล นักศึกษาชั้นปีที่ 3 วิชาเอกคณิตศาสตร์
นางสาววนิตา เมืองรอด นักศึกษาชั้นปีที่ 3 วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป
นางสาวสาวิตรี ไกรนรา นักศึกษาชั้นปีที่ 3 วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป
นางสาวมาริษา อินณรงค์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 วิชาเอกฟิสิกส์


คำสำคัญ

sea-teacher


ข่าวที่เกี่ยวข้อง


นักศึกษา

อาจารย์/บุคลากร

บทความวิชาการ / งานวิจัย / สืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ


https://www.nstru.ac.th//resources/content/4/2016-06-20-11-22-390.62449100%201466396559logo_nstru.png 1 ม. 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80280 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (Nakhon Si Thammarat Rajabhat University) เป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2500 ตั้งอยู่ที่ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช Nakhon Si Thammarat Rajabhat University 075-392040 www@nstru.ac.th