มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

ม.ราชภัฏนครฯ จัดการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 1/2562

การประชุมสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 1/2562 จัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 10 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมท่อแก้ว สำนักงานอธิการบดี ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช โดยมีศาสตราจารย์ ดร.โกวิทย์ พวงงาม นายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานในการประชุม ทั้งนี้ได้มีการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการบริการจัดการทางการเงินผ่านระบบ Krungthai Digital Platform ในโครงการ NSTRU Smart University ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช และธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) นอกจากนั้นมีการแสดงความยินดีพร้อมมอบเกียรติบัตรแก่อาจารย์และนักศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขันรถต้นแบบประหยัดพลังงาน ประเภทไฟฟ้าแบตเตอรี่ (Battery-Electric) ในรายการ WEM Japan Grand prix Final Round Enetgy Challenge Okinawa 2018 ณ เมืองโอกินาว่า ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 29-31 ธันวาคม 2561 อีกด้วย อีกทั้งแสดงความยินดีแก่ครู และมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ซึ่งได้โชว์ศักยภาพด้วยการกวาดเหรียญในกีฬาทุกประเภท พร้อมด้วยถ้วยรางวัลและเหรียญรางวัลอีก ๆ อีกมากมาย จากการเเข่งขันกีฬาสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎสัมพันธ์ "สุริยะเกมส์ " ครั้งที่ 25 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 2 - 4 มกราคม 2562  นอกจากนี้ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้นำผลิตภัณฑ์ข้าวโพดหวานกระป๋องมามอบแก่ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อนำไปสมทบร่วมกับศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช มอบให้แก่ผู้ประสบภัยจากพายุโซนร้อน "ปาบึก" ต่อไป


คำสำคัญ

ประชุมสภามหาวิทยาลัยประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช


ข่าวที่เกี่ยวข้อง


นักศึกษา

อาจารย์/บุคลากร

บทความวิชาการ / งานวิจัย / สืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ


https://www.nstru.ac.th//resources/content/4/2016-06-20-11-22-390.62449100%201466396559logo_nstru.png 1 ม. 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80280 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (Nakhon Si Thammarat Rajabhat University) เป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2500 ตั้งอยู่ที่ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช Nakhon Si Thammarat Rajabhat University 075-392040 www@nstru.ac.th