มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

ม.ราชภัฏนครฯ ร่วมกับ ม.สวนดุสิต ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารโครงการร่วมมือทางวิชาการ ในโครงการ รมป. 2
วันศุกร์ที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2562 เวลา 15.00 น. ผศ. ดร.ฆนัท ธาตุทอง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช มอบหมายให้ ดร. สมปอง รักษาธรรม รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เป็นประธานในการจัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารโครงการร่วมมือทางวิชาการ (ศูนย์นครศรีธรรมราช) ในโครงการ รมป. 2 จัดการศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรการศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมสุดหอม ชั้น 2 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช โดยได้รับเกียรติจากมหาวิทยาลัยสวนดุสิต นำโดย ดร.วราณี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย


คำสำคัญ

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต


ข่าวที่เกี่ยวข้อง


นักศึกษา

อาจารย์/บุคลากร

บทความวิชาการ / งานวิจัย / สืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ


https://www.nstru.ac.th//resources/content/4/2016-06-20-11-22-390.62449100%201466396559logo_nstru.png 1 ม. 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80280 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (Nakhon Si Thammarat Rajabhat University) เป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2500 ตั้งอยู่ที่ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช Nakhon Si Thammarat Rajabhat University 075-392040 www@nstru.ac.th