มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

อธิการบดี และนายกสภา มรภ. นศ. ร่วมสำรวจพื้นที่เพื่อจัดตั้งวิทยาลัยดุริยางคศิลป์
วันอาทิตย์ที่ 20 มกราคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ฆนัท ธาตุทอง พร้อมด้วยคณะ ได้ลงสำรวจพื้นที่บริเวณด้านหลังของมหาวิทยาลัยเพื่อการวางแผนการจัดตั้งวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.โกวิทย์ พวงงาม  นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ในการร่วมสำรวจและวิเคราะห์พื้นที่ในครั้งนี้ด้วย


คำสำคัญ

วิทยาลัยดุริยางคศิลป์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช


ข่าวที่เกี่ยวข้อง


นักศึกษา

อาจารย์/บุคลากร

บทความวิชาการ / งานวิจัย / สืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ


https://www.nstru.ac.th//resources/content/4/2016-06-20-11-22-390.62449100%201466396559logo_nstru.png 1 ม. 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80280 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (Nakhon Si Thammarat Rajabhat University) เป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2500 ตั้งอยู่ที่ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช Nakhon Si Thammarat Rajabhat University 075-392040 www@nstru.ac.th