มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

ศูนย์ภาษาเปิดสอบ CU-TEP
ศูนย์ภาษาเปิดสอบวัดระดับความสามารถภาษาอังกฤษ CU-TEP (Chulalongkorn University Test of English Proficiency)

วัน เวลา ที่สอบ : จัดสอบในวันเสาร์ ที่ 23 มีนาคม 2562 เวลา 08.30-11.30 น.

สถานที่สอบ : ณ ห้องประชุมพรหมโยธี ชั้น 4 อาคาร 19 สำนักวิยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดเอกสารได้ที่

http://lc.nstru.ac.th/th/news/archive/md_content/view/468.html


คำสำคัญ

cu-tepสอบภาษาอังกฤษศูนย์ภาษา


ข่าวที่เกี่ยวข้อง


นักศึกษา

อาจารย์/บุคลากร

บทความวิชาการ / งานวิจัย / สืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ


https://www.nstru.ac.th//resources/content/4/2016-06-20-11-22-390.62449100%201466396559logo_nstru.png 1 ม. 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80280 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (Nakhon Si Thammarat Rajabhat University) เป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2500 ตั้งอยู่ที่ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช Nakhon Si Thammarat Rajabhat University 075-392040 www@nstru.ac.th