มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามพระบรมราโชบายและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ครั้งที่ 1/2562

วันพุธที่ 23 มกราคม 2562 เวลา 10.00 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามพระบรมราโชบายและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ครั้งที่ 1/2562 โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.โกวิทย์ พวงงาม นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมสุดหอม สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช


คำสำคัญ

การขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามพระบรมราโชบายโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ


ข่าวที่เกี่ยวข้อง


นักศึกษา

อาจารย์/บุคลากร

บทความวิชาการ / งานวิจัย / สืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ


https://www.nstru.ac.th//resources/content/4/2016-06-20-11-22-390.62449100%201466396559logo_nstru.png 1 ม. 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80280 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (Nakhon Si Thammarat Rajabhat University) เป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2500 ตั้งอยู่ที่ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช Nakhon Si Thammarat Rajabhat University 075-392040 www@nstru.ac.th