มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

สำนักงานคดีค้ามนุษย์ จัดอบรมนักศึกษา มรภ. นศ. โครงการอบรมให้ความรู้ให้กับนักเรียนนักศึกษาเพื่อหยุดการค้ามนุษย์ในรูปแบบการแสวงหาประโยชน์ทางเพศ
วันพุธที่ 23 มกราคม 2562 เวลา 13.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุจารี แก้วคง รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ได้กล่าวต้อนรับบุคลากรจากสำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายยุทธศาสตร์และฐานข้อมูลคดีค้ามนุษย์ สำนักงานคดีค้ามนุษย์ ที่ให้เกียรติมาจัดอบรมแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ภายใต้โครงการอบรมให้ความรู้ให้กับนักเรียนนักศึกษาเพื่อหยุดการค้ามนุษย์ในรูปแบบการแสวงหาประโยชน์ทางเพศ ณ หอประชุมภักดีดำรงฤทธิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช โดยมีการบรรยายในหัวข้อ “การค้ามนุษย์ในรูปแบบการแสวงหาประโยชน์ทางเพศ” จากคณะวิทยากร “Trafficking in Persons Team” โดยมีจุดประสงค์ในการอบรมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและแก่นักศึกษาเกี่ยวกับอาชญากรรมสมัยใหม่ ให้นักศึกษาได้รู้แนวทางการป้องกันตนเองเพื่อลดเหตุอาชญากรรม รู้ช่องทางในการได้รับความช่วยเหลือ และสิทธิและหน้าที่ของตน อีกทั้งเพื่อให้นักเรียนและนักศึกษาได้เป็นเครือข่ายการต่อต้านการค้ามนุษย์ต่อไปอีกด้วย
คำสำคัญ

สำนักงานคดีค้ามนุษย์หยุดการค้ามนุษย์หยุดการค้ามนุษย์ในรูปแบบการแสวงหาประโยชน์ทางเพศ


ข่าวที่เกี่ยวข้อง


นักศึกษา

อาจารย์/บุคลากร

บทความวิชาการ / งานวิจัย / สืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ


https://www.nstru.ac.th//resources/content/4/2016-06-20-11-22-390.62449100%201466396559logo_nstru.png 1 ม. 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80280 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (Nakhon Si Thammarat Rajabhat University) เป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2500 ตั้งอยู่ที่ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช Nakhon Si Thammarat Rajabhat University 075-392040 www@nstru.ac.th